Pædagoguddannelsen

Pædagogstuderende kickstartede succesfuldt it-løft i en børnehave

En pædagogstuderende var via sit praktikophold afgørende for, at en børnehave i Middelfart nu har stor glæde af at bruge iPads i det pædagogiske arbejde.

Børnene i Børnehuset Nordlys i Middelfart er blevet bedre til at knytte venskaber, efter børnehuset er begyndt at bruge iPads i det pædagogiske arbejde. Succeshistorien blev for alvor født, da Tom Dowse fra Pædagoguddannelsen i Odense var i praktik hos børnehuset sidste forår.

Tom var med til at give os sparket til at komme i gang.

– Vi fandt hurtigt ud af, at Tom brændte for, hvordan man kan bruge ny teknologi i daginstitutioner. Han kom med en faglig viden om emnet, og derfor fik han ansvar for at købe iPads og for at implementere dem hos os, siger pædagog Dorthe Markvardsen fra Børnehuset Nordlys.

– Vi havde længe snakket om, at vi var nødt til at følge med den teknologiske udvikling, og vi ville også have købt iPads til institutionen, hvis ikke Tom var kommet, men Tom var med til at give os sparket til at komme i gang, siger Dorthe Markvardsen.

Tom Dowse glæder sig over, at børnene i Børnehuset Nordlys leger mere sammen på kryds og tværs af alder og køn, efter børnehuset er begyndt at bruge iPads.

Tom Dowse glæder sig over, at børnene i Børnehuset Nordlys leger mere sammen på kryds og tværs af alder og køn, efter børnehuset er begyndt at bruge iPads.

Studerende overbeviste skeptiske pædagoger

Dorthe Markvardsen giver Tom Dowse en stor del af æren for, at personalet blev fagligt godt klædt på, så projektet med at bruge iPads i Børnehuset Nordlys fik en god start. Blandt andet da han på et personalemøde fortalte om fordele og udfordringer ved at bruge iPads i en børnehave.

– Det var lige det, der skulle til for at få overbevist de pædagoger, som var tilbageholdende og skeptiske over for at bruge teknologien i børnehaven. Vi fik blandt andet en diskussion om, at iPads ikke skal bruges til bare at opholde børnene, siger Dorthe Markvardsen.

– Tom fik os til at tænke det læringsmæssige ind i brugen af iPads. Efterfølgende fandt han spændende spil og apps med stor variation, så de kunne tilpasses børnenes alder og niveau, og det har virkelig motiveret personalet til at bruge iPads som et pædagogisk værktøj.

Børn danner bedre relationer, når de leger med iPads

Knap et år efter projektet blev sat i gang i Børnehuset Nordlys bliver de tre iPads brugt ivrigt af børn og pædagoger i Børnehuset Nordlys, og Dorthe Markvardsen er ikke i tvivl om, at de er et godt supplement til mere traditionelle pædagogiske værktøjer.

– Vi kan se, at børnenes relationer bliver styrket enormt meget. Vi har særligt oplevet, at børn der har det svært med hinanden får bedre relationer, når de sammen leger med iPads, fordi de får noget at være fælles om.

– Børnene spiller næsten altid sammen i grupper. Derfor er det ikke kun den, der sidder med iPaden, som lærer noget. De andre børn prøver at hjælpe den, der sidder og spiller, og de får dermed skærpet deres samarbejdsevner

– De store børn er også gode til at hjælpe de yngre. På den måde sker der noget nyt i relationerne mellem børnene, der får de yngste til at føle sig betydningsfulde. Så på den måde er vores brug af iPads også med til at udvikle gode, sociale kompetencer hos børnene.

Praktik på pædagoguddannelsen

Der er 4 praktikperioder på pædagoguddannelsen.

Du kommer i alt i praktik i 14 måneder i løbet af uddannelsen.

Det er også muligt at komme i praktik i udlandet.

En del af praktikken er lønnet.

Praktik.
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.