Pædagoguddannelsen

Undervisningsformer

Undervisningsformen på pædagoguddannelsen er meget varieret. Du har både traditionel holdundervisning, gruppearbejde og en del projektarbejde.

dsc6026-ucl-juni-2016

Du arbejder meget sammen med dine medstuderende på pædagoguddannelsen. Teamarbejdet ruster dig til at kunne samarbejde med andre. Det er en afgørende egenskab som pædagog.

Undervisningsformer på pædagoguddannelsen

Pædagoguddannelsen er et fuldtidsstudium med mange forskellige studieaktiviteter.

Studieaktiviteterne på uddannelsen inkluderer bl.a.:

  • Holdundervisning
  • Teamarbejde
  • Forberedelse
  • Projektarbejde
  • Praksissamarbejde

Projektarbejde er i centrum på pædagoguddannelsen

Vores mål er at udvikle dig til en nytænkende, kreativ pædagog.

Derfor er undervisningen på pædagoguddannelsen centreret om, at du skal lære at udvikle projekter.

Fra dag 1 arbejder du frem mod den virkelighed, der venter dig, når du er færdig med uddannelsen.

Vi klæder dig på til at udvikle kreative løsninger. Vel at mærke løsninger, som gør en forskel for de børn, pædagoger arbejder med til daglig.

Det kan være alt fra udvikling af nye kommunikationsformer, velfærdsteknologi og fremtidens legepladser til apps, der kan styrke pædagogisk arbejde.

Arbejdet med projekterne skal lære dig at undersøge og forstå behov hos forskellige målgrupper og derefter skabe og sætte ting i værk.

Du kommer til at udarbejde både mindre og større projekter. Projekternes kompleksitet øges i takt med, at du tilegner dig mere viden og flere færdigheder.

Teamarbejde er afgørende på pædagoguddannelsen

Sammen med dine medstuderende arbejder du i grupper i det meste af din studietid på uddannelsen.

Samarbejde i teams er oftest udgangspunktet, når I arbejder med projekter. Også i forbindelse med de øvrige studieaktiviteter er der i høj grad en forventning om, at du samarbejder med dine medstuderende i teams.

Teamarbejdet stiller krav til dine evner til at organisere og samarbejde.

Teamarbejdet ruster dig til at samarbejde med andre om pædagogiske problemstillinger. Det er en afgørende egenskab, når du skal arbejde som pædagog i praksis.

Bevægelse bliver en del af dine egne studieaktiviteter

Som studerende på bevægelsesprofilen vil du opleve, at bevægelse også bliver en del af dine egne studieaktiviteter.

I undervisningen vil kroppen have en central rolle, og vi bruger bevægelse og aktiviteter til at forstå og nuancere svære og mere abstrakte begreber. Vi tror på, at vi kan lære mere ved at bruge alle kroppens sanser.

Vi kommer til at arbejde med, hvordan børn kan udvikle sig gennem kropslige, bevægelsesmæssige og idrætslige lege.

Du er med til at udvikle nye lege og justere i kendte lege som fx høvdingebold, krig, stikbold, avisleg, rundbold, ståtrold, katten efter musen, stratego, alle mine kyllinger, banke, banke, bøf, hop over grisen, mur, hinkeleg, mariehøne, afrikansk rumbebold, og mange flere – her sætter kun fantasien grænser.

Pædagoguddannelsen er meget praksisnær

For at blive en kompetent pædagog, skal du dygtiggøre dig i at omsætte teori til handling.

Derfor arbejder du tæt sammen med potentielle arbejdsgivere gennem hele uddannelsen. Du og dine medstuderende arbejder f.eks. sammen med lokale vuggestuer, børnehaver og kommuner.

Projekterne kan have bevægelse som omdrejningspunkt og tage udgangspunkt i problemstillinger fra praksis.

Det giver dig ideelle udviklingsmuligheder, at du kan fordybe dig i relevante problemstillinger. Det er med til at styrke din faglighed med henblik på dit kommende arbejde som pædagog.

Samtidig får du et realistisk billede af, hvad der forventes af dig som pædagog.

-fysioterapeut-10-maj-2016

I løbet af uddannelsen har du flere undervisningsforløb, der inddrager børn og pædagoger fra praksis. Forløbene styrker din evne til at omsætte teori til praksis.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.