Pædagoguddannelsen

Internationale muligheder

På pædagoguddannelsen kan du dreje din uddannelse i en international retning. Enten ved at følge et internationalt semester herhjemme eller ved at rejse ud i din studietid.

Studieophold i udlandet

Som pædagogstuderende har du mulighed for at komme uden for landets grænser og give din uddannelse en international vinkel. Enten gennem et studieophold i udlandet, der dækker elementer af uddannelsen. Eller – som de fleste vælger – ved at lægge en 6-månders praktikperiode i udlandet på andet eller tredje studieår.

Praktik i store dele af verden

Vi har erfaringer med studerende i udlandspraktik i det meste af verden. Lige fra de nordiske nabolande over Europa, Asien, Afrika, Australien og Amerika. Ja, på stort set alle verdens kontinenter har der gennem tiderne været pædagogstuderende fra vores uddannelser.

Du formulerer målet med praktikken sammen med din praktiksupervisor og får tildelt et egnet praktiksted af den internationale koordinator. Herefter laves en formel uddannelsesaftale med det udenlandske praktiksted.

SU med til udlandet

Du kan ikke forvente lønnet praktik som i Danmark, men til gengæld kan SU normalt medbringes. Praktikophold i Norden og Europa støttes med stipendier fra NORDPLUS og LEONARDO.

Internationale samarbejdspartnere

Pædagoguddannelsens internationale samarbejdspartnere.
Listen ligger på det interne side for studerende.

Kontakt

  • Lone Tang Jørgensen
    International praktikkoordinator, Pædagoguddannelsen i Svendborg
    29 16 58 77, lotj@ucl.dk
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.