Pædagoguddannelsen

Generelt om pædagoguddannelsen med bevægelsesprofil

Bliv pædagog med en skarp og attraktiv bevægelsesprofil på Pædagoguddannelsen i Svendborg. Profilen har særlig vægt på, at bevægelse styrker børns udvikling og trivsel.

En uddannelse med fokus på leg og aktivitet

Fysioterapeutstuderende leger med børn, Blangstedgårdsvej

Du får gode muligheder for at prøve teorien af i praksis, når du vælger pædagoguddannelsens bevægelsesprofil – både på uddannelsen og i din praktik.

Pædagoger med kompetencer inden for bevægelse, idræt, kropslighed og sundhed er eftertragtede i disse år.

Med pædagoguddannelsens bevægelsesprofil får du en uddannelse, der har særligt fokus på:

  • Vigtigheden af børns leg
  • Fysisk aktivitet
  • Motorisk udvikling

Lær at bruge bevægelse til at udvikle børn

Bevægelse fremmer børns glæde og skaber fundament for udvikling, trivsel og læring.

På uddannelsen lærer du at bruge idræt og bevægelse til at:

  • Udvikle børns fysiske, psykiske, sociale og kognitive kompetencer
  • Styrke barnet selvværd og tro på egen formåen
  • Skabe de bedste rammer for, at børn deltager i fællesskaber

Uddannelsen klæder dig særligt på til at arbejde med 0-5 årige inden for dagtilbudsområdet. Men selvom du uddanner dig inden for denne specialisering kan du sagtens arbejde som pædagog inden for pædagoguddannelsen 2 andre specialiseringsområder skole- og fritidspædagogik (6-18 årige) og social- og skolepædagogik.

Du får selv krop og hjerne i bevægelse

Med bevægelsesprofilen får du en pædagoguddannelse hvor:

  • Du bevæger dig som en integreret del af studieaktiviteterne
  • Du får tæt samarbejde med pædagoger fra praksis
  • Forskere giver dig solidt indblik i aktuel forskning

Studieaktiviteterne på uddannelsen vil byde på bevægelse i varierende former. Du vil få oplæg og foredrag fra forskere, der forsker i bevægelse hos 0-5 årige i dagtilbud. Du kommer til at møde pædagoger, der bruger bevægelse i deres egen hverdag, og du vil selv komme til at arbejde med bevægelse i dine praktikker.

Samarbejde med forskningscenter og idrætsglad kommune

Bevægelsesprofilen tilrettelægges i samarbejde med forskere fra FIIBL og med pædagoger fra Svendborg Kommune.

FIIBL er UCL og Syddansk Universitets fælles Forsknings- og Innovationscenter i Idræt, Bevægelse og Læring. Svendborg Kommune har med indsatsen ”Aktive børn i dagtilbud” sat fokus på bevægelse som afsæt for den daglige pædagogiske praksis i kommunens dagtilbud.

Studiestart i februar

Studiestarten på Pædagoguddannelsen i Svendborg er februar.

En præcis dato for studiestart følger, når man er optaget på studiet.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.