Pædagoguddannelsen

Overflytning, genindskrivning, orlov og merit

Du kan søge om overflytning fra en tilsvarende uddannelse, genindskrivning på uddannelsen og merit for kvalifikationer, du har fået fra tidligere uddannelser.

Overflytning fra en tilsvarende uddannelse

Du kan søge om at blive overflyttet til en uddannelse, hvis du går på en tilsvarende uddannelse et andet sted i landet.

Du kan tidligst blive overflyttet, når du har bestået første studieår (er du pædagogstuderende skal du have bestået grundfagligheden).

Overflytning mellem uddannelsessteder sker altid ved enten modul- eller semesterstart.

Overflytning forudsætter, at der er ledige pladser på den uddannelse, du søger ind på. Det er derfor en god idé at søge i god tid.

Du skal udfylde vores ansøgningsskema, når du søger om overflytning.

I ansøgningsskemaet skal du vedhæfte en kopi af din studiejournal og en ansøgning. I ansøgningen skal du begrunde, hvorfor du ønsker at blive overflyttet.

Når din ansøgning er blevet behandlet, modtager du besked fra enten en studievejleder eller en studieadministrativ medarbejder.

Ansøgningsskema.

Genindskrivning på uddannelsen

Du har mulighed for at søge om at blive genindskrevet på en uddannelse, hvis du i en periode har været udmeldt af uddannelsen og nu ønsker at genoptage den.

Du skal søge om at blive genindskrevet ved at udfylde vores ansøgningsskema. Derudover er der 3 forhold, du skal være opmærksom på:

Du skal vedhæfte en kopi af din studiejournal og en ansøgning, når du udfylder ansøgningsskemaet. I din ansøgning skal du begrunde, hvorfor du ønsker at genoptage din uddannelse.

Du skal være særligt opmærksom, hvis din udmeldelse af uddannelsen skyldtes, at uddannelsen meldte dig ud pga. opbrugte eksamensforsøg eller manglende studieaktivitet. I disse tilfælde skal du i din ansøgning også redegøre for, hvordan dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er blevet væsentligt forbedret.

Du skal medsende en ansøgning om dispensation til nye eksamensforsøg, hvis du har opbrugt dine eksamensforsøg til det modul, du ønsker at genoptage.

Genindskrivning forudsætter, at der er ledige pladser på den uddannelse, du søger ind på.

Når din ansøgning er blevet behandlet, modtager du besked fra enten en studievejleder eller en studieadministrativ medarbejder.

Ansøgningsskema.

Orlov

Du har ret til orlov fra uddannelsen i forbindelse med:

  • barsel
  • adoption
  • indkaldelse til værnepligtstjeneste
  • anden tjeneste knyttet til forsvaret

Du kan her ud over søge orlov fra uddannelsen af personlige årsager, men først når du har bestået prøverne efter første studieår.

Merit

Du har mulighed for at søge om merit. Det kan du gøre på baggrund af gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele.

UCL godkender i hvert enkelt tilfælde, eller også sker godkendelsen på baggrund af regler i studieordningen.

Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering. Får du merit for dele af uddannelsen, kan du ikke deltage i undervisningen, ligesom du ikke kan gå til prøven. På dit eksamensbevis vil prøven optræde som ”meriteret”. Hvis det er muligt, bliver karakteren overført.

Uddannelsesvejledning, Svendborg
Anden studievejleder
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.