Pædagoguddannelsen

Dobbeltuddannelse

Fra og med sommeroptagelsen 2017 gælder den nye lov om dobbeltuddannelse. Bliv klogere på den nye lov – inkl. mulighederne for at søge om dispensation.

Nye regler træder i kraft fra sommer 2017

Folketinget har vedtaget en ny lov, der begrænser muligheden for dobbeltuddannelse – det såkaldte uddannelsesloft.

Reglerne får virkning fra og med sommeroptagelsen 2017.

For dig der vil søge en professionsbacheloruddannelse

Fremover kan du som udgangspunkt ikke søge om optagelse på en professionsbacheloruddannelse, hvis du allerede har gennemført en videregående uddannelse på samme eller højere niveau. Det kan fx være en:

  • Anden professionsbacheloruddannelse
  • Bacheloruddannelse på universitetet
  • Kandidatuddannelse på universitetet

Hvis du har bestået en erhvervsakademiuddannelse, kan du fortsat søge om optagelse på en professionsbacheloruddannelse.

For dig der har en professionsbacheloruddannelse

Hvis du har bestået en professionsbacheloruddannelse, kan du søge om optagelse på en kandidatuddannelse.

Vær opmærksom på, at du kun kan søge om optagelse på de kandidatuddannelser, som din professionsbacheloruddannelse giver adgang til.

Du kan læse mere om, hvilke uddannelser det er på siderne ”Videreuddannelsesmuligheder” på de respektive sektioner for UCL’s uddannelser på ucl.dk.

UCL’s uddannelser.

Dispensation og undtagelser

I særlige tilfælde er det muligt at søge om dispensation for de nye regler vedr. dobbeltuddannelse. Det kan du, hvis du:

  • har en videregående uddannelse, der er afsluttet mindst 6 år før studiestart på den ansøgte uddannelse.
  • kan dokumentere, at du af helbredsmæssige årsager ikke længere kan anvende en tidligere gennemført uddannelse på arbejdsmarkedet. Den lægefaglige vurdering betales af dig selv.
  • søger om optagelse på en videregående uddannelse, der fremgår af listen over uddannelser med særligt arbejdsmarkedsbehov.

Hvis du ønsker at søge dispensation, skal du uploade din dispensationsansøgning på Optagelse.dk med relevant dokumentation. UCL anbefaler, at du søger til 15. marts kl. 12.00 i kvote 2, da din ansøgning efterfølgende skal sagsbehandles, når den er omfattet af denne lov. Samtidig gør UCL opmærksom på, at en bevilget dispensation IKKE er ensbetydende med en optagelse.

Ansøgere, der i 2016 fik tilbudt en standby-plads og sidenhen har fået et tilsagn, vil som en overgangsordning kunne bruge tilsagnet i forbindelse med optagelsesrunden i 2017, selv om de har en uddannelse på tilsvarende eller højere niveau i forvejen.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.