Pædagoguddannelsen

Adgangskrav med adgangsgivende eksamen

Med en adgangsgivende eksamen kan du søge ind på uddannelsen på 2 måder. Alene på dit eksamensgennemsnit eller på dine samlede kvalifikationer og kompetencer.

To adgange med en adgangsgivende eksamen

Hvis du har en adgangsgivende eksamen, kan du søge ind på en videregående uddannelse på 2 måder:

 • Optagelse på dit eksamensgennemsnit (kvote 1)
 • Optagelse på dine samlede kvalifikationer (kvote 2)

I kvote 1 vurderes du alene på baggrund af eksamensgennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen.

I kvote 2 vurderes du på dine samlede kvalifikationer og kompetencer. Din adgangsgivende eksamen er her en del af den samlede vurdering.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12.

Ansøgningsfristen for kvote 1 er 5. juli kl. 12.

Adgangskrav via optagelseskvotient (kvote 1)

I kvote 1 sker optagelsen alene på baggrund af eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit.

For at søge ind via kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF)

Adgangskvotienter via kvote 1 ved seneste optag

Adgangskvotienten i 2016 via kvote 1 for Pædagoguddannelsen i Svendborg: 4,5.

Standby-plads i 2016 for Pædagoguddannelsen i Svendborg: 2,0.

En adgangskvotient er ikke og må ikke forveksles med et adgangskrav. Adgangskvotienten fortæller, hvad det laveste gennemsnit var blandt de kvote 1-ansøgere, som kom ind på en given uddannelse ved den seneste optagelse.

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

I kvote 2 bliver du optaget på baggrund af en samlet vurdering af dine kvalifikationer – eksamen, erhvervserfaring m.m.

I kvote 2 skal du opfylde et af følgende adgangskrav:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF)
 • 4 HF-fag. Dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau, samfundsfag på C-niveau, ét valgfrit fag på C-niveau
 • Pædagogisk Assistent Uddannelse med dansk på C-niveau, samfundsfag på C-niveau, engelsk på E-niveau
 • Social- og Sundhedsassistent med dansk på C-niveau, naturfag på C-niveau, engelsk på D-niveau
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen.

Kvote 2-ansøgeres erfaring tæller

Ansøgningerne i kvote 2 behandles individuelt. Udvælgelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af dine kvalifikationer.

I kvote 2-vurderingen lægger vi vægt på:

 • Dit karaktergennemsnit i din adgangsgivende eksamen
 • Om du har anden relevant kurser/ uddannelser f.eks. SOSU-hjælper, voksen pædagogisk grunduddannelse
 • Om du har relevant erhvervserfaring af min. 3 mdr. af min. 20 timer pr. uge. F.eks. i institutioner eller lignende for børn, unge eller voksne. Praktik erfaring erhvervet i forbindelse med en anden uddannelse f.eks. social- og sundhedsassistentuddannelsen tæller ikke som erhvervserfaring. Du skal kunne dokumentere antal timer pr. uge og ansættelsens varighed
 • Om du har anden erhvervserfaring af min. 3 mdr. af min. 20 timer pr. uge
 • Om du har været på udlandsophold (min. 2 mdr.) eller højskoleophold (min. 2 mdr.) (Vi skal kunne se opholdets varighed)
 • Om du har aftjent værnepligt
 • Om du har udført frivillige arbejde
 • Om du er eliteidrætsudøver jfr. kriterierne for UCL Elitesport

Justering af eksamensgennemsnit

Du har mulighed for at få dit eksamensgennemsnit justeret, hvis du begynder på en uddannelse inden 2 år fra beståelsen af din gymnasiale eksamen.

Du får opjusteret dit eksamensgennemsnit, hvis du har flere fag på A-niveau end de krævede på din gymnasiale uddannelse.

Bonus for tidlig studiestart og ekstra A-fag.

Karakteromregning fra 13 til 7 trins skalaen justeres

Er du ansøger med et dansk eksamensbevis med karakterer efter 13-skalaen, skal du være opmærksom på, at omregningsskalaen fra 13-skalaen til 7-trinsskalen er blevet justeret.

Karakteromregning fra 13 til 7-trinsskalaen.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Fordeling af studiepladser fra kvote 1 og kvote 2

Den fastsatte kvotestørrelse i 2017 for kvote 1: 50 %, kvote 2: 50 %.

Fra 2019 tilbyder vi ikke betinget optagelse

Pædagoguddannelsen tilbyder fra og med optagelsen 2019 ikke betinget optagelse.

Det betyder, at du skal kunne dokumentere, at du opfylder adgangsgrundlaget inden ansøgningsfristen den 5. juli.

Sådan søger du

Sådan søger du er vores guide til uddannelsessøgende via kvote 1 eller 2.

Guiden giver dig gode råd om, hvornår du skal gøre hvad, og hvad du skal huske at sende med din ansøgning.

Sådan søger du.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.