Pædagoguddannelsen

Studieaktiviteter

Pædagoguddannelsen er organiseret i henhold til den europæiske uddannelsesstandard ECTS, der udtrykker en gennemsnitlig arbejdsbelastning for en studerende i forhold mellem tid og læringsudbytte.

Udgangspunktet er, at et studieår udgør 40 uger, at en studieuge udgør et arbejde for den studerende på ikke under 40 timer. Et studieår opgøres således til 60 ECTS, og den konkrete uddannelsesplanlægningen tager afsæt i en studieuge, som i gennemsnit udgør 1½ ECTS.

Studieaktivitetsmodellen

Formålet med modellen er,

  • at vise en nuanceret opfattelse af undervisning og læring, som både kan rumme og dokumentere klassiske undervisningsformer som forelæsning og holdundervisning, men også nye virtuelle læringsformer, professionslaboratorier, innovative projekter i samarbejde med praksis, mm.;
  • at angive vægtningen og progressionen fra semester til semester mellem de samlede studieaktiviteter, dvs. undervisnings- og læringsaktiviteter;
  • at muliggøre sammenlignelighed mellem udbudssteder, ift. organiseringen af studieaktiviteterne; samt
  • at anskueliggøre og formidle til studerende og andre interessenter, hvorledes den overordnede uddannelsestænkning udmønter sig i uddannelsestilrettelæggelsen.

I det samlede overblik indgår således – i overensstemmelse med ECTS-systemet – alle læringsaktiviteter, som en studerende forventes at indgå i, og ikke kun de dele, hvor en underviser er til stede.

I Pædagoguddannelsen i University College Lillebælt (UCL) udbygges Studieaktivitetsmodellen med semesterplaner og planer for de enkelte fag og forløb, som indgår i det pågældende semester. Disse planer, som ligeledes beskrives i modellens kategorier, angiver det uddannelsesmæssige indhold i de beskrevne aktiviteter, således som fastsat i bekendtgørelse, studieordning og studieplaner.

Det ordinære uddannelsessemester udgør 30 ECTS svarende til 800 arbejdstimer for den studerende. Specielt for pædagoguddannelsen gælder det imidlertid, at 3. og 6. semester omfatter flere arbejdstimer for den studerende, selv om ECTS værdien er uændret. Dette forhold skyldes den særlige praktikform, hvor den studerende i en del af sin praktiktid tillige indgår som lønnet arbejdskraft på den pågældende institution og derfor også skal udføre andre opgaver end de direkte studierelaterede.

Studieaktiviteter Pædagoguddannelsen i Odense

Studieaktiviteter Pædagoguddannelsen i Svendborg

Studieaktiviteter Pædagoguddannelsen i Jelling

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.