Pædagoguddannelsen

Studievejledning

Hos studievejledningen kan du få råd og vejledning om optagelse, SU og meget andet.

Flere indgange til vejledning

Du har flere indgange til vejledning. Hvem du skal kontakte afhænger af dine spørgsmål.

UCL’s vejledning er opdelt i:

 • Optagelsesvejledning
 • Uddannelsesvejledning
 • Specialpædagogisk støtte (SPS)
 • SU-vejledning

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte vores vejledere i Optagelseshotline, hvis du har behov for vejledning om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Uddannelsesvejledning

Hvis du har brug for vejledning, der handler om selve uddannelsen, kan du kontakte en studievejleder på uddannelsen.

Via uddannelsesvejledningen kan du bl.a. få vejledning om:

 • Indholdet på uddannelsen
 • Hvordan du bedst forbereder dig til studiet
 • Dagligdagen på studiet
 • Undervisningsformer
 • Praktik
 • Eksaminer
 • Meritmuligheder
 • Jobmuligheder

SU-vejledning for nuværende studerende hos UCL

Er du allerede studerende hos UCL og har spørgsmål om SU, skal du henvende dig til UCL’s SU-Hotline.

Du kan læse om SU-Hotline for nuværende studerende på UCL’s interne hjemmeside stud.ucl.dk via nedenstående link.

Nuværende studerende – Find telefonnummer til SU-vejledning

SU-vejledning for kommende studerende ved UCL

Alle UCLs professionsbacheloruddannelser giver ret til SU.

Du kan få SU under hele uddannelsesforløbet. Som studerende kan du også få rabat til transport med bus eller tog. Du kan læse mere om reglerne for SU og rabat til transport på Statens Uddannelsesstøttes hjemmeside.

Du kan søge om SU elektronisk ved hjælp af selvbetjeningssystemet minSU via SU’s hjemmeside.

Du er velkommen til at kontakte en vejleder fra vores Optagelseshotline, hvis du ikke kan finde alle de svar, du har brug for på Statens Uddannelsesstøttes hjemmeside. OBS vejlederne på optagelseshotlinen kan ikke svare på spørgsmål om igangværende SU sager. Har du konkrete spørgsmål til en igangværende SU sag, skal du kontakte UCL’s SU-Hotline, se oven for.

SUs hjemmeside.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge SPS – Specialpædagogisk Støtte.

Målgrupperne for specialpædagogisk støtte er studerende med:

 • Fysiske funktionsnedsættelser
 • Psykiske funktionsnedsættelser
 • Ordblindhed

Specialpædagogisk støtte.

Kontakt Optagelseshotline
Uddannelsesvejledning
Anden studievejleder
Mere om Kontakt, vejledning og besøg
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.