Pædagoguddannelsen

Studiepraktik

Studiepraktik er din mulighed for over 3 dage at teste, om pædagoguddannelsen er din drømmeuddannelse, før du søger ind. Studiepraktikken afholdes i uge 43.

dsc4660-ucl-juni-2016

Studiepraktikken giver dig både mulighed for at opleve teoretisk undervisning og nogle af de mere kreative fag på pædagoguddannelsen.

Hvor finder studiepraktikken sted?

Studiepraktikken på Pædagoguddannelsen i Odense gennemføres i samarbejde med Pædagoguddannelsen i Svendborg.

Det betyder, at du naturligvis er velkommen til at søge om at komme i studiepraktik hos Pædaoguddannelsen i Odense, selvom du overvejer at søge ind i Svendborg.

Studiepraktikken finder sted på University College Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M.

Studiepraktik gør dig klogere på dit studievalg

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på pædagoguddannelsen.

De 3 studiepraktikdage giver dig et solidt og nuanceret grundlag for at træffe et vigtigt valg i dit liv.

I løbet af de 3 dage får du mulighed for at:

  • følge undervisningen på uddannelsen
  • få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
  • høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
  • snakke med studerende og undervisere
  • få svar på, hvad der skal til for at blive optaget på uddannelsen

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Du kan ønske pladser på flere uddannelser

Det er ikke sikkert, at der er pladser til alle, der gerne vil i studiepraktikforløb.

Det kan derfor være en god idé at søge om plads på flere uddannelser.

Du har mulighed for at prioritere op til otte uddannelser.

Transportomkostninger dækkes

Du kan få dine udgifter til transporten refunderet, hvis du er 3. g’er på stx, htx eller hhx eller du er 2. hf’er.

Hvis du er elev på et gymnasium/VUC i Region Syddanmark skal du senest 11. november 2016 aflevere dine billetter på kontoret på din egen skole. Kontoret vil så udbetale billettens pris til dig.

Hvis du er elev på et gymnasium/VUC udenfor Region Syddanmark skal du udskrive kørselsblanketten i linket nedenfor og følge instruktionen som står på den. For at få dine udgifter dækket, skal du have en bankkonto og den skal være tilknyttet NEM-konto.

Du kan få dækket transportudgifter til billigste offentlige transportmidler fra din bopæl til det sted, du skal i studiepraktik.

Kører du i bil er der mulighed for at få udbetalt kilometerpenge. Hvis der er mere end 1 times transporttid med offentlig transport eller mere end 100 km fra din bopæl til det sted, du skal i studiepraktik, kan du få refunderet 1,99 kr. pr. kilometer.

Kørselsblanket.

Kontakt os og hør mere

Hvis du har spørgsmål vedr. studiepraktikken på pædagoguddannelsen, er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontaktperson for Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg:

Praktisk information, UCL Campus Odense

Skal du i studiepraktik på UCL Campus Odense, kan du læse om parkeringsforhold og lign. på siden praktisk information.

Praktisk information
Mere om Kontakt, vejledning og besøg
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.