Læreruddannelsen

Sådan søger du

Sådan søger du er vores guide til uddannelsessøgende. Du får gode råd om, hvornår du skal gøre hvad, og hvad du skal huske at sende med din ansøgning.

To ansøgningsrunder

Hvis du vil søge ind på traineelæreruddannelsen er der 2 ansøgningsprocesser, du skal igennem.

Den første er ansøgning til Læreruddannelsen i Jelling. Den anden er ansøgning om en traineestilling på en skole i Fredericia Kommune.

  • Ansøgningsfristen til traineelæreruddannelsen er 15. marts kl. 12.
  • Ansøgningsfristen til traineestillinger i Fredericia Kommune er 15. april kl.12.

Det kræver positivt svar på begge ansøgninger for at blive optaget på traineelæreruddannelsen.

Hvis du ikke bliver tilbudt en traineestilling, vil du blive spurgt, om du vil påbegynde læreruddannelsen som ordinær studerende på Læreruddannelsen i Jelling, såfremt du opfylder optagelseskravene.

Ansøgning til traineelæreruddannelsen

For at komme i betragtning til traineelæreruddannelsen og traineestillingerne i Fredericia Kommune skal du søge ind på Læreruddannelsen i Jelling.

Du skal søge via optagelsesportalen optagelse.dk senest 15. marts kl. 12.

Du kan godt søge, selvom du endnu ikke har færdiggjort din adgangsgivende ungdomsuddannelse.

Når du har ansøgt Læreruddannelsen i Jelling, vil du efter ansøgningsfristen den 15. marts modtage en bekræftelsesmail fra UCL. Herefter skal du tilkendegive, at du er interesseret i at læse på uddannelsesstationen i Fredericia og dermed er interesseret i en traineestilling i Fredericia Kommune.

Har du under 7 i gennemsnit fra din adgangsgivende eksamen (inklusiv evt. bonus for tidlig studiestart og flere fag på A-niveau), eller er du endnu ikke sikker på at få et gennemsnit på 7 eller derover skal du til en optagelsessamtale på Læreruddannelsen i Jelling. Optagelsessamtalerne finder sted i løbet af april.

Find gode råd om, hvordan du søger en plads på traineelæreruddannelsen i afsnittet “Gode råd vedr. ansøgning” nederst på denne side.

Ansøgning til traineestilling på skole

Fredericia Kommune slår 40 traineestillinger op med ansøgningsfrist 15. april kl. 12.

Du søger en stilling hos Fredericia Kommune, hvorefter distriktskolelederne fordeler ansøgerne mellem skolerne i Fredericia.

Der afholdes ansættelsessamtaler i begyndelsen af maj på skolerne i Fredericia.

Du vil efter samtaleforløbet få en tilbagemelding på, om du er kommet i betragtning til stillingen.

Ved ansættelse får du en ansættelseskontrakt, hvor vilkår, løn mv. fremgår.

Hvis du får en traineestilling, skal du regne med at starte i stillingen den 1. august.

Gode råd vedr. ansøgning Fold alle ud
Ansøgning til Læreruddannelsen i Jelling

Du søger via optagelse.dk

Du skal ansøge digitalt via optagelse.dk. Siden åbner for nye ansøgninger den 1. februar.

Her får du brug for dit NemID. For udenlandske ansøgere uden NemID findes vejledning på optagelse.dk.

Vær opmærksom på om du modtager en kvittering fra optagelse.dk i din e-boks, efter du har søgt. Gør du ikke det, er ansøgningen ikke gået igennem.

Optagelse.dk

Dokumentation for eksamener

Du skal dokumentere alt, hvad du skriver på din ansøgning.

Du er selv ansvarlig for at uploade dokumentation på optagelse.dk. Vi modtager den ikke automatisk.

De fleste eksamensbeviser fra de gymnasiale uddannelser bliver hentet i eksamensdatabasen, når du logger på optagelse.dk. Ligger eksamensbeviset ikke i databasen, skal du selv uploade det som PDF-fil.

Vi skal modtage dokumentation for gennemførte eksamener, som du ønsker taget i betragtning, senest den 15. marts kl. 12.

Ansøgere som den 15. marts ikke er færdige med eksamener, der skal tages i betragtning, skal uploade dokumentation for de beståede eksamener snarest og senest 5. juli på optagelse.dk.

Dokumentation for tidligere uddannelsesforløb (merit)

På din ansøgning skal du angive, hvis du har gennemført eller bestået forløb på en dansk eller udenlandsk videregående uddannelse. Det kan enten være en uddannelse på et universitet eller på en professionsbacheloruddannelse – enten i Danmark eller udlandet.

Der er tale om obligatorisk merit. Det betyder, at det ikke er op til dig som ansøger at vurdere og beslutte, om du ønsker merit.

Husk du skal uploade dokumentation for, hvad du har bestået, og hvor mange ECTS point, du har opnået.

Har du været optaget, men aldrig startet, skal du svare nej til spørgsmålet.

Har du gennemført dele af eller en hel videregående uddannelse, vil det blive vurderet om det kan give merit til dele af vores uddannelse. Dette vurderes, såfremt du bliver optaget hos os.

Standby-plads

En standby-plads er en ventelisteplads, du kan søge om at komme på. Pladserne tildeles af den Koordinerede Tilmelding (KOT).

En standby-plads betyder, at du står standby til at blive optaget på uddannelsen i tilfælde af, at vi får ledige pladser.

Vi kan ikke garantere, at du bliver tilbudt en standby-plads, selvom du har ønsket det.

Får du tilbudt en plads, får du kun tilbudt én studieplads eller én standby-plads, uanset hvor mange uddannelser du har ansøgt om optagelse på.

Husk at bekræfte om du ønsker studiepladsen

Senest 24 timer efter du har godkendt din ansøgning på optagelse.dk, modtager du en velkomstmail fra UCLs optagelsesportal. I mailen er der information om, at du skal logge på optagelsesportalen.

28. juli får alle, som er blevet optaget på en professionsbacheloruddannelse hos UCL, besked om studieplads via optagelsesportalen. Du skal herefter på portalen bekræfte, om du ønsker studiepladsen.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen inden for den angivne frist.

UCL sender ikke optagelsesbreve ud med almindelig post.

UCLs optagelsesportal.

Hold øje med din mail

Vær opmærksom på, at mailen fra UCLs optagelsesportal kan blive fanget af dit spamfilter og havne i spam/uønsket post. Hold derfor øje med din mail både i indbakken og uønsket/spam post.

Dokumentfalsk politianmeldes

Alle bilag og eksamensbeviser til ansøgning om optagelse bliver gennemgået og vurderet. Der er særlig fokus på eksamensbeviser for adgangsgivende eksamener.

Da man som ansøger har underskrevet sin ansøgning på optagelse.dk med tro- og loveerklæring på, at oplysningerne givet til uddannelsesstedet er korrekte, vil sager om dokumentfalsk blive politianmeldt og der gives afslag på ansøgning om optagelse.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål om adgangskrav, merit, IKV, din udenlandske eksamen eller noget helt femte, der knytter sig til din ansøgning, er du meget velkommen til at kontakte UCL’s Optagelseshotline.

 

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.