Læreruddannelsen

Adgangskrav med adgangsgivende eksamen

Har du en adgangsgivende eksamen, er dit eksamensgennemsnit afgørende for, om du skal til optagelsessamtale for at komme i betragtning til en plads på læreruddannelsen.

Ansøgningsfrist

 • Ansøgningsfristen til traineelæreruddannelsen er 15. marts kl. 12.
 • Ansøgningsfristen til traineestillinger i Fredericia Kommune er ultimo april.

Vær opmærksom på, at du for at blive optaget på traineelæreruddannelsen både skal have positivt svar på din ansøgning til Læreruddannelsen i Jelling og din ansøgning om en traineestilling på en skole i Fredericia Kommune.

Hvis du ikke får en traineestilling, vil du blive spurgt, om du vil påbegynde læreruddannelsen som ordinær studerende på Læreruddannelsen i Jelling. Du mister altså ikke din studieplads, hvis ikke du kommer i betragtning til en traineestilling.

Adgangskrav til læreruddannelsen

For at søge om optagelse på læreruddannelsen med en adgangsgivende eksamen, skal du opfylde et af følgende adgangskrav:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF)
 • Du forventer at bestå en adgangsgivende eksamen inden 1. juli i optagelsesåret
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau

Dit gennemsnit afgør om du skal til optagelsessamtale

Dit eksamensgennemsnit fra din adgangsgivende eksamen er afgørende for, om du skal til optagelsessamtale for at komme i betragtning til en studieplads på læreruddannelsen.

Har du under 7 i gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen (inklusiv evt. bonus for tidlig studiestart og flere fag på A-niveau), eller er du endnu ikke sikker på at få et gennemsnit på 7 eller derover, skal du til en optagelsessamtale på Læreruddannelsen i Jelling.

Hvis dit gennemsnit er over 7, bliver du optaget på læreruddannelsen og kan altså søge en af de traineestillinger, der bliver slået op på skoler i Fredericia Kommune i april.

Optagelsessamtalen til læreruddannelsen

Hvis dit eksamensgennemsnit er under 7, vil du blive inviteret til en optagelsessamtale på Læreruddannelsen i Jelling i april.

Optagelsessamtalerne består af to korte interviews. Du bliver vurderet på seks forskellige parametre til optagelsessamtalen:

 • Motivation
 • Kognitiv formåen
 • Samarbejdsevne og personlig integritet
 • Kommunikationsevne
 • Etisk formåen
 • Faglig tekstforståelse og teksthåndtering

Mere om optagelsessamtalen.

Mød to nu uddannede lærere, der fortæller om deres oplevelse med at gå til optagelsessamtale (se video, 3.00 min).


Justering af eksamensgennemsnit

Du har mulighed for at få dit eksamensgennemsnit justeret, hvis du begynder på en uddannelse inden 2 år fra beståelsen af din gymnasiale eksamen.

Du får opjusteret dit eksamensgennemsnit, hvis du har flere fag på A-niveau end de krævede på din gymnasiale uddannelse.

Bonus for tidlig studiestart og ekstra A-fag.

Karakteromregning fra 13 til 7 trins skalaen justeres

Er du ansøger med et dansk eksamensbevis med karakterer efter 13-skalaen, skal du være opmærksom på, at omregningsskalaen fra 13-skalaen til 7-trinsskalen er blevet justeret.

Karakteromregning fra 13 til 7-trinsskalaen.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Adgangskrav til de enkelte undervisningsfag

Du skal opfylde specifikke krav for at kunne vælge de forskellige undervisningsfag på læreruddannelsen. De krav kan du læse om på retsinformation.dk.

Du behøver blot at have haft et af de nævnte fag. På fagets niveau (A,B eller C) skal faget som minimum være bestået.

Retsinformation.dk.

Sådan søger du

Sådan søger du er vores guide til uddannelsessøgende.

Guiden giver dig gode råd om, hvornår du skal gøre hvad, og hvad du skal huske at sende med din ansøgning.

Sådan søger du.

Vejledning

Du er naturligvis velkommen til at kontakte en af vores optagelses- eller uddannelsesvejledere, hvis du har behov for at få noget uddybet ifm. dit uddannelsesvalg eller din ansøgning.

Studievejledning.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.