Læreruddannelsen

Studieordning og lovgrundlag

En studieordning fastsætter indholdet i uddannelsen og reglerne for uddannelsens gennemførsel. Dette er tilrettelagt på baggrund af lovgrundlaget for uddannelsen.

Studieordninger på læreruddannelsen

Studieordningen udgør et lokalt lovgrundlag.

University College Lillebælt udbyder én læreruddannelse i henholdsvis Jelling og Odense. Der er fælles studieordning for læreruddannelsen og fælles fagbeskrivelser.

Studieordning for 2017/18

Studieordning 2017/18 – Fælles del
Studieordning 2017/18 – Lokal del
Studieordning 2017/18 – Modulbeskrivelser

Studieordning for 2016/17

Studieordning 2016/17 – Fælles del
Studieordning 2016/17 – Lokal del
Studieordning 2016/17 – Modulbeskrivelser

Studieordning for 2015/16

Studieordning 2015 – Fælles del
Studieordning 2015 – Lokal del
Studieordning 2015 – Modulbeskrivelser

Studieordning for 2014/15

Studieordning 2014 – Fælles del
Studieordning 2014 – Lokal del
Studieordning 2014 – Modulbeskrivelser

Studieordninger 2013

Studieordning 2013 – Fælles del
Studieordning 2013 – Lokal del
Studieordning 2013 – Modulbeskrivelser

Studieordninger fra 2012

Studieordning 2012 – generel del
Studieordning 2012 – fag, kurser m.m.
Lodtrækning, pædagogiske fag
Tillæg om bachelorprojekt for årgang 2010

Ældre studieordninger

 Meritlæreruddannelsen

For meritlæreruddannelsen gælder der i nogle sammenhænge særlige forhold, da uddannelsen har sin egen bekendtgørelse.

Lovgrundlag specifikt for professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Lovgrundlag for meritlæreruddannelsen

Lovgrundlag for alle professionsuddannelser

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.