Læreruddannelsen

Netbaseret meritlæreruddannelse

Meritlæreruddannelsen giver mulighed for at du kan læse visse fag netbaseret.

Tag en hel eller dele af uddannelsen netbaseret

Som studerende på meritlæreruddannelsen har du mulighed for at tage følgende undervisningsfag som netbaseret uddannelse.

 • Dansk (4.-10. klassetrin) med start efterår 2018
 • Matematik (4.-10. klassetrin) med start efterår 2018
 • Historie med start forår 2018

Vi forventer at udbyde flere netbaserede fag løbende.

Det er muligt at tage andre undervisningsfag. Ønsker du at følge andre fag end ovennævnte, skal du dog ikke forvente at kunne tage dem netbaseret. Læs mere om de enkelte fag på siden Struktur, fag og praktik.

Det er også muligt at tage de 6 moduler inden for Pædagogik og lærerfaglighed som netbaseret uddannelse.

Kun fag der er tilslutning til oprettes.

Struktur, fag og praktik.

Fleksibel studieform

På den netbaserede del af læreruddannelsen kan undervisning, faglig vejledning og andre studieaktiviteter både foregå virtuelt og i samme fysiske rum.

Den netbaserede del af studieaktiviteterne kan endvidere foregå forskudt i tid.

Ca. 80 procent af uddannelsen er netbaseret, og ca. 20 procent af studieaktiviteterne foregår ved fysisk fremmøde på lokationer i Odense eller Vejle.

Studieformen er til dig, som har brug for stor frihed og fleksibilitet til at studere, når og hvor det passer dig.

Det kan f.eks. være fordi du:

 • Bor i stor afstand fra uddannelsesinstitutionen
 • Har deltidsarbejde, samtidig med at du ønsker at uddanne dig
 • Har forpligtelser, som gør det vanskeligt at passe et studium i dagtimerne

Hvad forventer vi af dig?

Vi forventer af dig, at du har:

 • Høj grad af selvstændighed
 • Selvdisciplin til at strukturere din hverdag ift studie-, arbejds- og privatliv
 • Kan indgå i en uddannelse, der foregår i en vekslen mellem studieaktiviteter på nettet og studiestedet
 • Lyst til at ville indgå i forpligtende læringsmiljøer og studiegrupper med andre net-studerende
 • Du forventes også at være aktivt deltagende i både netbaserede studieaktiviteter og på de tilrettelagte seminarer.

Gode rammer for et godt studieforløb

Med den netbaserede læreruddannelse får du en uddannelse, hvor du er sikret:

 • Tilknytning til et hold
 • Læringsunderstøttende teknologier og platforme
 • Facilitering af individuelle og fælles læreprocesser
 • Klart og fast strukturerede semestre, så du kan planlægge og strukturere dit studie- og privatliv
 • Tilknytning til aftagere (offentlige/private) og inddragelse af egen praksis

Uddannelsens tilrettelæggelse

Den netbaserede læreruddannelse inkluderer:

 • Seminarer hver anden uge (hhv. torsdage og lørdage eftermiddag/aften). Seminarerne afholdes enten i Odense eller Vejle
 • Ugentlig (digital) synkron/asynkron facilitering/faglig sparring
 • Øvrig studieaktivitet er selvstudium og gruppearbejde (fysisk og digitalt)
 • Datoer vedr. det enkelte semester formidles ved semesterstart – herunder også oplysninger om i hvilke uger der er prøver.

Invitationer til ekstraordinære aktiviteter knyttet til den ordinære læreruddannelse (fx gæsteforelæsning, studiebesøg mm) kommunikeres i god tid.

It-kompetencer

Det er ikke et krav, at du har særlige it-kompetencer for at blive optaget på den netbaserede uddannelse. Men du skal være indstillet på og have lyst til at arbejde med digitale medier og undervisningsrelateret software.

I UCL anvender vi Fronter som overordnet platform. Andre digitale værktøjer vil også blive taget i anvendelser – herunder Google Apps.

Økonomi

Der er deltagerbetaling, når du er studerende på meritlæreruddannelsen.

Priser og økonomi.

Kontakt os i Odense
Kontakt os i Jelling
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.