Læreruddannelsen

Generelt om meritlærer

Meritlæreruddannelsen er for dig med en erhvervsrettet uddannelse eller en professionsbachelor-, bachelor- eller kandidatuddannelse.

Få merit for tidligere uddannelsesforløb

Med en meritlæreruddannelse bliver du uddannet til at undervise som lærer på grundskoleniveau (1.-10. klassetrin). Der er dog aldersspecialisering i nogle fag.

Ansøgere som i forvejen har en uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau kan opnå merit for undervisningsfag eller moduler, hvis den forudgående uddannelse kan sidestilles med skolens fag.

Der vil ligeledes være ansøgere, som har en anden uddannelse, som gør, at de kan opnå merit for moduler i pædagogik og lærerfaglighed eller for praktikken.

Læs mere om adgangskrav under Optagelse og ansøgning.

Merituddannelse på 2-3 år

Meritlæreruddannelsen vil typisk vare 2-3 år. Det afhænger af hvilke og hvor mange undervisningsfag eller moduler, du opnår merit for.

Du skal læse mindst 2 og højst 3 undervisningsfag. Derudover skal du have en praktikperiode på 6 uger samt 4 moduler i Pædagogik og lærerfaglighed.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling, når du er studerende på meritlæreruddannelsen.

Priser og økonomi.

Netbaseret meritlæreruddannelse

Meritlæreruddannelsen udbydes også som netbaseret uddannelse.

Netbaseret meritlæreruddannelse.

Meritlæreruddannelse i både Odense og Jelling

Vi tilbyder merituddannelsen i både Odense og Jelling. Du kan læse mere om studiestederne i Odense og Jelling her på hjemmesiden.

Læreruddannelsen på Fyn.

Læreruddannelsen i Jelling.

Studiesteder for meritlæreruddannelsen

Læreruddannelsen på Fyn

Læreruddannelsen på Fyn

Niels Bohrs Allé 1

5230 Odense M

Læs mere om UCL Campus Odense.

Læreruddannelsen i Jelling

Stationsvej 4

7300 Jelling

Læs mere om UCL Campus Jelling.Netbaseret meritlæreruddannelse

Meritlæreruddannelsen udbydes også som netbaseret uddannelse. Netuddannelsen er for dig, der har behov for en fleksibel studieform.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.