Læreruddannelsen

Jobmuligheder

Langt de fleste læreruddannede begynder med et lærerjob i folkeskolen, på fri- og efterskoler eller på privatskoler, men karrieremulighederne er mange.

Dyrk din passion som lærer


Du kan undervise i 17 forskellige fag i den danske folkeskole. Lige fra sproglige og kreative til naturvidenskabelige og kulturelle fag.

Hvor får lærere job?

Som lærer kan du både komme til at arbejde med små og store børn, unge og voksne.

Ca. 2/3 af de færdiguddannede lærere arbejder i folkeskolen.

De fleste af de øvrige lærere arbejder også med undervisning.

De arbejder hovedsageligt på private skoler, efterskoler, erhvervsskoler, højskoler, sociale institutioner og voksenuddannelsesinstitutioner.

Hvad laver lærere i folkeskolen og på privatskoler?

Folkeskolen og privatskoler dækker alt fra den lille byskole til storbyskolen med mere end 1000 elever.

Alsidigheden i jobbet er stor. Du arbejder både med børn med særlige evner og børn med særlige behov.

Din primære opgave bliver at undervise. Du kan undervise i flere forskellige fag og på forskellige klassetrin. Du har derfor i høj grad mulighed for at forene din interesse for undervisning med faglige interesser.

Lærerjobbet i folkeskolen og på privatskoler handler dog også om andet end at undervise.

Det handler også om social omsorg og om at være med til at danne de næste generationer. Og så bliver du også udfordret på din evne til at skabe resultater med andre mennesker.

Samarbejdet med forældre og kolleger spænder bredt. Fra skole/hjem-samtaler og ekskursioner til lærermøder og samarbejde i lærerteams på tværs af faginteresser.

Hvad laver lærere på efter-, erhvervs- og højskoler?

Efterskoler er for 14-18-årige elever, der går i 8.-10. klasse. Eleverne bor på skolen, og dermed flyder undervisning og fritid mere sammen end tilfældet er i folkeskolen og privatskoler. Det giver dig andre udfordringer som lærer, og samtidig også unikke muligheder for at komme tættere på dine elever.

Erhvervsskoler er for unge, der er i gang med en faglig uddannelse til f.eks. tømrer, frisør eller elektriker. Her kan du undervise i f.eks. dansk, matematik eller engelsk.

På højskoler, sociale institutioner og voksenuddannelsesinstitutioner kan du både undervise unge og ældre.

Andre jobmuligheder inden for skoleverdenen

Inden for skoleverdenen kan du vælge at specialisere dig. Du kan både vælge at gå ledervejen eller i en pædagogfaglig retning. Lærere arbejder f.eks. også som:

 • Skoleleder
 • Vejleder for kolleger
 • Skolebibliotekar
 • SSP-medarbejder
 • It-vejleder
 • Læsevejleder
 • Pædagogisk konsulent ved det kommunale skolevæsen
 • Lærer i udlandet

Alternative jobmuligheder med en læreruddannelse

Læreruddannelsen kan også åbne for job andre steder end i skoleverdenen.

Det er en alsidig uddannelse med et højt fagligt indhold, hvor du lærer at tage ansvar og organisere din egen arbejdsdag.

De kvaliteter efterspørges i det private erhvervsliv. En del læreruddannede bruger uddannelsen som et springbræt til at arbejde i andre professioner med f.eks.:

 • Formidling, kommunikation eller reklame
 • Ledelse i sociale organisationer, i kreative virksomheder eller lignende
 • HR
 • Planlægning af events af forskellig art
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.