Læreruddannelsen

Undervisningsformer

Læreruddannelsen byder på mange forskellige og afvekslende studieaktiviteter.

a

Læreruddannelsen byder på stor variation i undervisningsformerne. Du kommer både til at arbejde selvstændigt og i grupper, ligesom der også er holdundervisning.

Undervisningsformer på læreruddannelsen

Studieaktiviteterne på læreruddannelsen varierer alt efter hvilke fag og temaer, du har undervisning i.

Undervisningsformerne inkluderer bl.a.:

  • Holdundervisning
  • Gruppearbejde
  • Projektarbejde
  • Selvstudium – med vejledning
  • Gensidig undervisning og respons

Læreruddannelsen tilbyder også en netbaseret læreruddannelse for dig, der har behov for en fleksibel studieform.

Netbaseret læreruddannelse.

En meget praksisnær læreruddannelse

Et godt samarbejde med praksis er afgørende for at skabe optimale betingelser for, at du som lærerstuderende kan lære at omsætte teori til handling.

Derfor strækker samarbejdet med praksis sig ud over de obligatoriske praktikforløb. Det sker gennem det, vi kalder praksistilknytning.

Praksistilknytningen har til formål at give dig konkret viden om lærerprofessionen. Derudover skal den styrke dine kompetence til at anvende teorier og viden i forhold til pædagogisk handling i praksis. Praksistilknytning er et integreret element i uddannelsens moduler.

Som studerende laver du f.eks. også projekter sammen med lokale folkeskoler og gymnasier.Netbaseret læreruddannelse

Læreruddannelsen udbydes også som netbaseret uddannelse. Netuddannelsen er for dig, der har behov for en fleksibel studieform.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.