Læreruddannelsen

Netbaseret læreruddannelse

Læreruddannelsen udbydes også som netbaseret uddannelse. Uddannelsen tager 4 år og er for dig, der har behov for en fleksibel studieform.

Netbaseret læreruddannelse

Du mødes også fysisk med dine medstuderende på den netbaserede læreruddannelse. Både i forbindelse med gruppearbejde og i forbindelse med undervisningsforløb på uddannelsesstedet.

Den netbaserede læreruddannelse tager 4 år

Den netbaserede læreruddannelse har samme indhold og omfang som den ordinære læreruddannelse på 4 år.

Den netbaserede uddannelse adskiller sig ved, at undervisning, faglig vejledning og andre studieaktiviteter både kan foregå virtuelt og i samme fysiske rum. Den netbaserede del af studieaktiviteterne kan endvidere foregå forskudt i tid.

Fleksibel studieform

På den netbaserede del af læreruddannelsen kan undervisning, faglig vejledning og andre studieaktiviteter både foregå virtuelt og i samme fysiske rum.

Den netbaserede del af studieaktiviteterne kan endvidere foregå forskudt i tid.

Ca. 80 procent af uddannelsen er netbaseret, og ca. 20 procent af studieaktiviteterne foregår ved fysisk fremmøde på lokationer i Odense eller Vejle.

Studieformen er til dig, som har brug for stor frihed og fleksibilitet til at studere, når og hvor det passer dig.

Det kan f.eks. være fordi du:

 • Bor i stor afstand fra uddannelsesinstitutionen
 • Har deltidsarbejde, samtidig med at du ønsker at uddanne dig
 • Har forpligtelser, som gør det vanskeligt at passe et studium i dagtimerne

Hvad forventer vi af dig?

Vi forventer af dig, at du har:

 • Høj grad af selvstændighed
 • Selvdisciplin til at strukturere din hverdag ift studie-, arbejds- og privatliv
 • Kan indgå i en uddannelse, der foregår i en vekslen mellem studieaktiviteter på nettet og studiestedet
 • Lyst til at ville indgå i forpligtende læringsmiljøer og studiegrupper med andre net-studerende

Du forventes også at være aktivt deltagende i både netbaserede studieaktiviteter og på de tilrettelagte seminarer.

Gode rammer for et godt studieforløb

Med den netbaserede læreruddanelse får du en uddannelse, hvor du er sikret:

 • Tilknytning til et hold
 • Læringsunderstøttende teknologier og platforme
 • Facilitering af individuelle og fælles læreprocesser
 • Klart og fast strukturerede semestre, så du kan planlægge og strukturere dit studie- og privatliv
 • Tilknytning til aftagere (offentlige/private) og inddragelse af egen praksis

Uddannelsens tilrettelæggelse

Den netbaserede læreruddannelse inkluderer:

 • Seminarer hver anden uge (hhv. torsdage og lørdage eftermiddag/aften). Seminarerne afholdes enten i Odense eller Vejle
 • Ugentlig (digital) synkron/asynkron facilitering/faglig sparring
 • Øvrig studieaktivitet er selvstudium og gruppearbejde (fysisk og digitalt)
 • Datoer vedr. det enkelte semester formidles ved semesterstart – herunder også oplysninger om i hvilke uger der er prøver.

Invitationer til ekstraordinære aktiviteter knyttet til den ordinære læreruddannelse (fx gæsteforelæsning, studiebesøg mm) kommunikeres i god tid.

It-kompetencer

Det er ikke et krav, at du har særlige it-kompetencer for at blive optaget på den netbaserede uddannelse. Men du skal være indstillet på og have lyst til at arbejde med digitale medier og undervisningsrelateret software.

I UCL anvender vi Fronter som overordnet platform. Andre digitale værktøjer vil også blive taget i anvendelser – herunder Google Apps.

Fag og moduler på den netbaserede læreruddannelse

Hvis du begynder på læreruddannelsen september 2017, har du mulighed for at tage følgende undervisningsfag som netbaseret uddannelse:

 • Dansk (4.-10. klassetrin) med start efterår 2018
 • Matematik (4.-10. klassetrin) med start efterår 2018
 • Engelsk
 • Samfundsfag
 • Tysk

Dansk (4.-10. klassetrin) eller matematik (4.-10. klassetrin) er obligatorisk. Kun fag der er tilslutning til oprettes.

Derudover skal du vælge 2 undervisningsfag.

Det er muligt at tage andre undervisningsfag. Ønsker du at følge andre end de ovennævnte fag, skal du dog ikke forvente at kunne tage dem netbaseret.

Udover undervisningsfagene har du 18 ugers praktik samt fagområdet Lærerens grundfaglighed, bachelor og specialiseringsmoduler.

Herunder kan du se omfanget af de enkelte fag og moduler på den netbaserede læreruddannelse. Et studieår svarer til 60 ECTS-point.

oversigt_over_omfanget_af_fag_og_moduler_laereruddannelsen

Se uddannelsens opbygning her.

Kontakt os i Odense
Kontakt os i Jelling
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.