Læreruddannelsen

Praktikken i Nepal har gjort os til stærkere lærere

De to lærerstuderende Carina B. Hansen og Maria Lyth har været på et lærerigt praktikophold i Nepal, hvorfra de bloggede om faglige og kulturelle oplevelser.

Det var en meget anderledes skolekultur to studerende fra Læreruddannelsen på Fyn oplevede, da de var på praktikophold i Nepal.
De to lærerstuderende Carina B. Hansen og Maria Lyth var tilknyttet en af de fattigste skoler i byen Damak, og en af de største udfordringer var at få den danske og nepalesiske skolekultur til at mødes.

-Det er en udfordring, der kun kan gøre os stærkere både som mennesker, men også som lærere, når vi en gang skal ud i den virkelige verden, sagde de studerende inden afrejsen til Nepal.

Carina B. Hansen og Maria Lyth har skrevet om mange spændende faglige, personlige og kulturelle oplevelser fra Nepal på deres blog.

Lærerstuderende boede privat hos nepalesisk familie

De to lærerstuderende er i gang med deres tredje år på læreruddannelsen. De kunne have valgt at tage et praktikophold i en dansk folkeskole, men de valgte altså at tage til Østen og tage udfordringen op der med alt det, der følger med det valg.

Under opholdet boede de to studerende fra Læreruddannelsen på Fyn hos en lokal familie. Den bestod af en mor, som underviste på den lokale skole, og en far, der var pensioneret lærer. Parret havde en hjemmeboende søn, der læste marketing og en datter, som læste ph.d. i engelsk.

Familien havde også en bedstemor boende samt to plejebørn, der kom fra meget fattige kår. Plejebørnene havde kun mulighed for at gå i skole ved at bo hos deres plejefamilie.

Temperaturen rundede 30 grader, selvom det var vinter

Den familie, Carina B. Hansen og Maria Lyth boede hos, var meget veluddannet og hørte langt fra til den fattige del af befolkningen. Alligevel lignede deres hjem overhovedet ikke noget, vi kender fra Danmark.

De to lærerstuderende var af sted i december, januar og februar. Selvom det var vinter i den periode, rundede temperaturen ofte 30 grader.

Alt praktisk i forbindelse med turen til Nepal blev arrangeret af Mellemfolkeligt Samvirkes volontørorganisation Global Contact.

Udlandsophold

Du har gode muligheder for at komme til udlandet undervejs i din læreruddannelse.

Du kan komme i praktik på en skole.

Du kan også komme på et studieophold ved en europæisk uddannelsesinstitution.

Du har også mulighed for at komme på kurser i udlandet af kortere eller længere varighed.

Internationale muligheder.


Anne fik opfyldt drømmen om at undervise i Sydafrika

Et praktikophold i Sydafrika har givet Anne Sørensen endnu mere lyst til at forfølge drømmen om at undervise i landet.Studietur til England gav inspiration til undervisningen

Inge-Marie Kirkeby har været på studieophold i England og er blevet klogere på, hvordan hun vil være som lærer.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.