Læreruddannelsen

Praktik i Kenya gav nye perspektiver på lærerjobbet

Selvtilliden får et kæmpe boost, når man lykkes med at undervise en klasse med mere end 50 kenyanske børn. Det kan 2 lærerstuderende skrive under på.

Når klasselæreren kom ind i klassen, rejste alle elever sig op.

Et praktikophold på en skole i Kenya har givet indblik i en helt anden måde at være lærer på for de 2 lærerstuderende Julie Holm-Hansen og Frederikke Schødts.

– I en af klasserne havde vi 54 elever, og der kunne sagtens være en aldersforskel på 3-4 år på eleverne i samme klasse, siger Frederikke Schødts.

– Når vi skulle undervise fik vi en undervisningsplan, hvor der for hvert eneste minut stod, hvad vi skulle sige, og hvad eleverne skulle gentage, siger Julie Holm-Hansen.

– Når klasselæreren kom ind i klassen, rejste alle elever sig op. Børnene råbte i kor en remse, de havde lært. Når læreren bad eleverne sætte sig, satte de sig ned, siger hun.

– Hvis man som lærer tabte sit kridt, var der konkurrence blandt eleverne om, hvem der kunne samle det hurtigst op. Læreren udstråler virkelig autoritet og respekten er meget anderledes end i Danmark, siger Julie Holm-Hansen.

Praktik i Kenya 1

– Selvom det kun var et par uger, har turen virkelig lært mig meget, siger Frederikke Schødts om praktikopholdet i Kenya.

Udlandspraktik udfordrer dig på rollen som lærer

Det har været udfordrende at undervise på den kenyanske måde.

Praktikken fandt sted på Muranga Primary School – en af de bedre stillede skoler i området. Internet var der ikke adgang til. Bøgerne måtte eleverne deles om. Og i det hele taget blev de 6 danske lærerstuderende, der var af sted sammen, udfordret på omstillingsparathed i de 2 uger, de var i praktik på skolen.

– Det har sat tingene i perspektiv at være i praktik i Kenya. Da jeg kom hjem til Danmark skulle jeg undervise en 7. klasse. Jeg skulle hver dag bede dem lægge Ipads, bærbare computere og headset væk, siger Julie Holm-Hansen.

– Det med at respektere læreren kunne danske elever godt lære noget af, siger hun.

– Det har været udfordrende at undervise på den kenyanske måde. Man skal selvfølgelig finde en balance, men praktikopholdet har også givet stof til eftertanke i forhold til de relationer, man som lærer har til eleverne, og den rolle man påtager sig, siger Julie Holm-Hansen.

Praktik i Kenya 2

Der kunne sagtens være over 50 elever i de klasser, som de 6 danske lærerstuderende underviste i på Muranga Primary School i Kenya.

Praktikken har givet stort fagligt udbytte

Man får en større tro på sig selv, når man kan få en lektion med 54 elever til at lykkes.

Opholdet i Kenya har givet en god ballast i forhold til at arbejde som lærer.

– Turen har udvidet min kulturforståelse og horisont. Det er en styrke. Også i Danmark, hvor vi har mange tosprogede elever i klasserne. Jeg har også udviklet mig fagligt og fået bredere perspektiv på klasserumsledelse, relationer og didaktik, siger Frederikke Schødts.

– Jeg er blevet mere omstillingsparat. Vi har ikke haft de samme midler, som man har som lærer i Danmark. Det er et andet sprog, og der er mange flere elever i klassen end i Danmark, siger hun.

– Man får en større tro på sig selv, når man kan få en lektion med 54 elever til at lykkes. Så selvom det kun var et par uger, har turen virkelig lært mig meget, siger Frederikke Schødts.

Praktik i Kenya 3

De 6 danske lærerstuderende fra UCL mødte nogle meget entusiastiske skolebørn under praktikopholdet i Kenya.

Udlandsophold

Du har gode muligheder for at komme til udlandet undervejs i din læreruddannelse.

Du kan komme i praktik på en skole.

Du kan også komme på et studieophold ved en europæisk uddannelsesinstitution.

Du har også mulighed for at komme på kurser i udlandet af kortere eller længere varighed.

Internationale muligheder.


Anne fik opfyldt drømmen om at undervise i Sydafrika

Et praktikophold i Sydafrika har givet Anne Sørensen endnu mere lyst til at forfølge drømmen om at undervise i landet.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.