Læreruddannelsen

Adgangskrav med adgangsgivende eksamen

Med en adgangsgivende eksamen kan du søge ind på uddannelsen på 2 måder. Har du under 7 i eksamensgennemsnit, skal du søge senest 15. marts kl. 12.

To adgange med en gymnasial uddannelse

Hvis du har en adgangsgivende gymnasial uddannelse, kan du søge ind på en videregående uddannelse på 2 måder:

 • Optagelse på dit eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen (kvote 1)
 • Optagelse på baggrund af en optagelsessamtale (kvote 2)

Ansøgningsfrister

 • Ansøgningsfristen for kvote 1 er 5. juli kl. 12.
 • Ansøgningsfristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12.

Adgangskrav via optagelseskvotient (kvote 1)

For at søge via kvote 1, skal du have en af følgende eksamener med et eksamensgennemsnit på minimum 7:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF)

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

Har du under 7 i eksamensgennemsnit, skal du søge via kvote 2.

I kvote 2 skal du opfylde et af følgende adgangskrav:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF)
 • Du forventer at bestå en adgangsgivende eksamen inden 1. juli i optagelsesåret
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen.

Justering af eksamensgennemsnit

Du har mulighed for at få dit eksamensgennemsnit justeret, hvis du begynder på en uddannelse inden 2 år fra beståelsen af din gymnasiale eksamen.

Du får opjusteret dit eksamensgennemsnit, hvis du har flere fag på A-niveau end de krævede på din gymnasiale uddannelse.

Bonus for tidlig studiestart og ekstra A-fag.

Karakteromregning fra 13 til 7 trins skalaen justeres

Er du ansøger med et dansk eksamensbevis med karakterer efter 13-skalaen, skal du være opmærksom på, at omregningsskalaen fra 13-skalaen til 7-trinsskalen er blevet justeret.

Karakteromregning fra 13 til 7-trinsskalaen.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Kvote 2-ansøgere skal til optagelsessamtale

Alle ansøgere med et eksamensgennemsnit under 7 skal deltage i en optagelsessamtale.

Optagelsessamtalerne består af to korte interviews. Du bliver vurderet på seks forskellige parametre til optagelsessamtalen:

 • Motivation
 • Kognitiv formåen
 • Samarbejdsevne og personlig integritet
 • Kommunikationsevne
 • Etisk formåen
 • Faglig tekstforståelse og teksthåndtering

Mere om optagelsessamtalen.

Mød to nuværende lærerstuderende, der fortæller om deres oplevelse med at gå til optagelsessamtale (se video, 3.00 min).

Hvornår er der optagelsessamtale til vinteroptag?

Hvis du søger en plads på Læreruddannelsen i Jelling via vinteroptag og skal til optagelsessamtale, fordi dit eksamensgennemsnit er mindre end 7, er der optagelsessamtaler i følgende uge 49 og 50.

Adgangskrav til de enkelte undervisningsfag

Du skal opfylde specifikke krav for at kunne vælge de forskellige undervisningsfag på læreruddannelsen. De krav kan du læse om på retsinformation.dk.

Du behøver blot at have haft et af de nævnte fag. På fagets niveau (A,B eller C) skal faget som minimum være bestået.

Retsinformation.dk.

Fordeling af studiepladser fra kvote 1 og kvote 2

Der er en flydende grænse mellem, hvor mange der bliver optaget på læreruddannelsen via kvote 1 og 2.

Det betyder i praksis, at alle, der kan optages igennem kvote 1 (med minimum 7 i optagelseskvotient), optages. Der opstår kun en adgangskvotient, hvis der er flere ansøgere med 7 og derover end det samlede antal studiepladser på uddannelsesstedet.

Sådan søger du

Sådan søger du er vores guide til uddannelsessøgende via kvote 1 eller 2.

Guiden giver dig gode råd om, hvornår du skal gøre hvad, og hvad du skal huske at sende med din ansøgning.

Sådan søger du.

Vejledning

Du er naturligvis velkommen til at kontakte en af vores optagelses- eller uddannelsesvejledere, hvis du har behov for at få noget uddybet ifm. dit uddannelsesvalg eller din ansøgning.

Studievejledning.

FAQ læreruddannelsen kvote 1 Fold alle ud
Er kravet 7 i gennemsnit inklusiv eller eksklusiv bonus for tidlig studiestart etc.?

Det er inklusiv evt. bonus for tidlig studiestart (1,08). Et ekstra fag på A-niveau giver en justering med 1,03 og to ekstra fag en justering med 1,06.
Læs nærmere om justeringsmuligheder her
Dvs. hvis en ansøger har 6,5 i gennemsnit fra den adgangsgivende uddannelse og søger ind på læreruddannelsen senest to år efter, så skal de 6,5 ganges med 1,08. Det giver 7,02 i gennemsnit, og det er altså nok til at komme ind via kvote 1 på læreruddannelsen.

Hvad skal en ansøger, som endnu ikke kender sit gennemsnit, gøre?

Hvis ikke vedkommende er sikker på at få over 7, så skal ansøgeren søge ind via kvote 2 og gå til optagelsessamtale. Samtalerne ligger normalt i uge 17-21.

Ender personen med at få en optagelseskvotient på minimum 7, placeres han/hun automatisk i kvote 1, og så tæller optagelsessamtalen ikke med. Ansøgeren kan altså ikke tabe noget ved at søge ind via kvote 2 og gå til optagelsessamtale.

Er ansøgere med minimum 7 i optagelseskvotient garanteret en plads, uanset hvilken læreruddannelse de har søgt ind på?

Indtil 2012 var forholdet imellem studiepladser i kvote 1 og 2 50%/50%. Nu er den grænse flydende. Det betyder i praksis, at alle, der kan optages igennem kvote 1 (med minimum 7), optages. Kun hvis der er flere ansøgere med 7 og der over end det samlede antal pladser, opstår der en adgangskvotient.

De seneste år har der nogle steder i landet været adgangsbegrænsning, og således er alle i kvote 1 ikke blevet optaget.

Læs nærmere om de seneste års adgangskvotienter for alle videregående uddannelser i ”Hoved – Den Koordinerede Tilmedling“.

Er karakterkravene til linjefagene (undervisningsfagene) forsvundet?

Ja. Tidligere var der både et niveaukrav og et eksamenskrav. Dvs. for at få dansk som linjefag (nu; undervisningsfag) skulle man have dansk på A-niveau og minimum have en karakter på 7 i faget. Sådan er det ikke længere.
Nu skal man alene have bestået et fag på det specifikke niveau for at få adgang til det på læreruddannelsen. Et fag er bestået, hvis man har opnået en karakter på mindst 02 ved prøve i faget.
Hvis man både har fået en mundtlig og skriftlig prøvekarakter i faget, skal gennemsnittet af karaktererne være mindst 02. Gennemsnittet kan ikke opfyldes ved afrunding.

Kan en ansøger spekulere i at gå til samtale for at højne sin chance for at komme ind?

Nej. Hvis man opnår en optagelseskvotient på minimum 7, optages man via kvote 1. Fra i år er grænsen mellem kvote 1 og 2 flydende. Der er ikke en grænse for, hvor stor en procentdel der skal optages via kvote 1 eller 2. Først fyldes pladserne med alle kvote 1-ansøgere, der lever op til kravene, og så suppleres der med ansøgere fra kvote 2.

Kan en ansøger skifte uddannelsessted, hvis han/hun fortryder sit valg?

Man kan ikke skifte til et andet læreruddannelsessted før studiestart. Overflytning kan normalt først finde sted efter første studieår, og de relevante eksaminer skal være bestået året forinden. Samtidig kræver det, at der er plads på det givne uddannelsessted etc.

Hvornår får ansøgerne besked, om de er optaget på læreruddannelsen?

28. juli. Det gælder, uanset om du har søgt via kvote 1 eller 2. Har man ved optagelsessamtalen opnået under 30 point i samlet score, er man ikke optagelsesberettiget, og man vil umiddelbart efter registreringen modtage direkte besked herom fra uddannelsesstedet, hvor samtalen fandt sted.

FAQ læreruddannelsen kvote 2 Fold alle ud
Hvad skal 3.g’ere og HF’ere, der endnu ikke ved, om de får 7 i optagelseskvotient gøre?

3.g’ere og afgangselever fra andre ungdomsuddannelser, der overvejer at søge ind på læreruddannelsen i år, opfordres til at søge ind via kvote 2 og gå til optagelsessamtale. Hvis en ansøger til sommer får en optagelseskvotient på minimum 7, placeres vedkommende automatisk i kvote 1, og så tæller optagelsessamtalen ikke med. Ansøgeren kan altså ikke tabe noget ved at søge ind via kvote 2 og gå til optagelsessamtale.

Hvem skal til optagelsessamtale?

Alle, som har under 7 i optagelseskvotient (dvs. gennemsnit plus evt. bonus for tidlig studiestart og flere fag på A-niveau) – eller som endnu ikke er sikker på at få en optagelseskvotient på syv eller derover – skal søge ind via kvote 2 (i år er deadline den 15. marts) og efterfølgende til en optagelsessamtale.

Hvordan bliver ansøgerne vurderet til optagelsessamtalen?

De bliver bedømt med en samlet score, som giver et billede af deres evne til at håndtere og gennemføre studiet. Man kan i alt få mellem 6 og 42 point. Læs mere om, hvordan ansøgere bliver bedømt til optagelsessamtalen.

Kan en ansøger være sikker på at komme ind, hvis han/hun får 30 point i alt ifm optagelsessamtalen?

De 30 point er et minimumskrav. Uddannelsesstederne optager ansøgere efter faldende pointtal. Dvs. en ansøger kan risikere, at der er tilstrækkeligt med ansøgere med et højere pointantal, og så kommer han/hun ikke ind det ansøgte sted. På en stor del af læreruddannelsesstederne vil 30 point sandsynligvis være nok til at få en studieplads.

Hvilke muligheder har en ansøger, der har scoret under 30 point ifm optagelsessamtalen?

Hvis man har været til samtale, og ens samlede score er under 30 point, har man ikke flere muligheder for at komme ind på læreruddannelsen i det pågældende studieår.

Tæller ansøgerens eksamensgennemsnit også med i vurderingen af optagelsessamtalen?

Ja. I tillæg til præstationen fra optagelsessamtalerne gives karaktergennemsnittet fra den adgangsgivende uddannelse (inkl. bonus for evt. tidlig start og højniveaufag = optagelseskvotienten) en pointværdi, som lægges til scoren fra interviewene. Denne pointværdi beregnes som optagelseskvotienten ganget med faktoren 1,5. Dette udløser mellem 3,0 og 10,4 point (for henholdsvis 2 og 6,9 som optagelseskvotient).

Er der mulighed for at tage samtalen elektronisk, hvis man er i udlandet? Dvs. via Skype eller lignende?

Nej. Ansøgerne skal være fysisk tilstede og medbringe billedlegitimation til samtalen. Vi er opmærksomme på behovet for eventuelt at kunne tage samtalen elektronisk, og der arbejdes på at finde en teknisk løsning. Men indtil videre er det ikke en mulighed for ansøgerne. Der vil komme nærmere information herom på www.nylæreruddannelse.nu.

Hvor mange gange kan en ansøger komme til optagelsessamtale?

Man kan kun gå til optagelsessamtale én gang om året. Ansøgeren vælger selv, hvor i landet han/hun vil til samtale, og resultatet af optagelsessamtalen gælder til alle uddannelsessteder.

Kan man komme til samtale igen, hvis der er efter-optag i august?

Hvis en ansøger, der ikke har fået point nok til at blive godkendt, tilmelder sig et evt. efter-optag, vil personen blive afvist pga. det fælles system.

Hvordan booker man en optagelsessamtale?

Som kvote 2-ansøger til læreruddannelsen skal man selv sørge for at booke tid til samtalen. Alle ansøgerne modtager en personlig mail med et unikt link, som de skal klikke sig ind på. Her kan de se, hvor de kan gå til optagelsessamtale, og de kan booke en tid til samtalen.

Hvordan forbereder ansøgerne sig bedst på optagelsessamtalen?

Først og fremmest skal de gøre op med sig selv, hvorfor de gerne vil være lærer. 

De bliver vurderet på seks parametre – og det er klogt at have dem for øje under forberedelsen til optagelsessamtalen – Motivation, analytisk formåen, personlig integritet og samarbejde, kommunikationsevne, etisk formåen, faglig tekstforståelse og teksthåndtering. 

Læs mere om, hvordan ansøgere bliver bedømt til optagelsessamtalen.

Skal ansøgerne indsende en motiveret ansøgning for at komme til optagelsessamtale?

Nej. Alle kvote 2-ansøgere med en optagelseskvotient under 7 gives automatisk mulighed for en samtale, og det er ansøgerens pligt at tilmelde sig samtalen.

Hvornår er der optagelsessamtaler?

Hvis du søger læreruddannelsen og dit eksamensgennemsnit er mindre end 7, skal du til optagelsessamtale.

Det forventes, at optagelsessamtalerne bliver afholdt i ugerne 17-21.

Er det nemmere at slippe igennem optagelsessamtalen nogle steder i landet?

Nej. Der bruges et fælles system med fælles regler og krav over hele landet, der er udarbejdet fælles cases, og interviewerne har gennemgået et fælles kursusforløb. Når optagelsessamtalerne er gennemført, placeres alle resultaterne i en fælles database, og studiepladserne bliver fordelt ud fra ansøgernes point og deres prioriteringer af uddannelsessteder.

Er der også optagelsessamtale ifm. et eventuelt efteroptag?

Ja. Med mindre ansøgeren har en optagelseskvotient på 7. Efteroptaget er for de, der ønsker at komme i betragtning til ledige studiepladser, fordi de har fortrudt deres uddannelsesvalg, er blevet afvist på en anden læreruddannelse pga. for lav score der, eller er blevet afvist til andre uddannelser.

Kan man komme ind på læreruddannelsen uden adgangsgivende eksamen?

Ja. Men det kræver en positiv individuel kompetencevurdering (IKV). For ansøgere uden adgangsgivende uddannelse, men med en positiv IKV, gives der 3 point, som svarer til et eksamensgennemsnit på 2,0 ganget med 1,5. Minimumscoren for tilstrækkelig egnethed til optag på læreruddannelsen er fastsat til 30 point. Dvs. en ansøger med en IKV skal minimum score 27 af de 42 mulige point til optagelsessamtalen.

Adgangskrav uden adgangsgivende eksamen (IKV).

Studiestart, ansøgningsfrist og optagelse

Studiestart:

 • September.

Ansøgningsfrist:

 • Ansøgningsfristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12.
 • Ansøgningsfristen for kvote 1 er 5. juli kl. 12.

Optagelse:

 • Både kvote 1- og kvote 2-ansøgere får 28. juli besked om evt. optagelse og studiestart.
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.