Fysioterapeutuddannelsen

Struktur, fag og specialisering

Fysioterapeutuddannelsen er opbygget af 7 semestre, der favner humanistiske samt sundheds-, natur- og samfundsvidenskabelige områder.

Fysioterapeut, informationsside, Struktur, fag og specialisering

Fysioterapeutuddannelsen spænder bredt fra praktisk orientereret undervisning til undervisning i teoretiske fag som anatomi og fysiologi.

Fysioterapeutuddannelsens opbygning

Fysioterapeutuddannelsen varer 3½ år og er udgjort af 210 ECTS-point.

Uddannelsen består af følgende elementer:

 • Obligatoriske forløb
 • Valgfrie forløb
 • Tværprofessionelle forløb
 • Praktik
 • Bachelorprojekt

Fysioterapeutuddannelsen er bygget op over 7 semestre med hvert deres selvstændige tema.

En lang række fag supplerer hinanden i relation til de temaer, der arbejdes med på de enkelte semestre.

Undervisningen er tilrettelagt, så der skabes sammenhæng mellem fysioterapeutiske fag, støttefag og praktik.

Oversigt over fysioterapeutuddannelsens 7 semestre

Fag på fysioterapeutuddannelsen

De fag du vil møde på fysioterapeutuddannelsen, kan overordnet inddeles i følgende hovedgrupper:

 •  Sundhedsvidenskabelige fag
 •  Naturvidenskabelige fag
 •  Humanistiske fag
 •  Samfundsvidenskabelige fag

Sundhedsvidenskabelige fag omfatter fx:

 • Fysioterapeutisk undersøgelse, diagnosticering, udredning og behandling
 • Smertevidenskab
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Arbejdsmiljø
 • Videnskabsteori, etik og forskningsmetodologi
 • Professionel kommunikation og sundhedsinformatik

Naturvidenskabelige fag omfatter:

 • Anatomi
 • Humanfysiologi og ernæring
 • Sygdomslære

Humanistiske fag omfatter:

 • Sundhedspsykologi
 • Sundhedspædagogik

Samfundsvidenskabelige omfatter:

 • Lovgivning, forvaltning, sundhedsøkonomi og ledelse
 • Folkesundhed og socialmedicin

Praktik

Praktikken udgør ca. 20 procent af fysioterapeutuddannelsen.

Praktik.

Bachelorprojekt

Uddannelsen slutter med et bachelorprojekt, der blandt andet indeholder anvendelse af anerkendte forskningsmetoder.Fysioterapeutuddannelsen er et godt mix af teori og praktiske øvelser

Der er en god blanding af teoretisk undervisning og praktiske øvelser på fysioterapeutuddannelsen.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.