Fysioterapeutuddannelsen

Generelt om uddannelsen

Fysioterapeutuddannelsen i Odense tager 3,5 år. Studiestart er i september og februar.

Fysioterapi handler både om det fysiske og mentale


Se videoen og få i ord og billeder et indblik i fysioterapeutuddannelsen (42 sekunder).

Fysioterapeuten kommer på banen både når skaden er sket, og når det handler om forebyggelse og sundhedsfremme. Og når eliteidrætsfolk skal præstere det ypperste.

Som fysioterapeut vil du opleve, at patienterne bogstaveligt talt lægger deres krop i dine hænder – både fysisk og mentalt. Du kommer helt tæt på via fysisk berøring. Og tæt på mentalt, når du skal vurdere hvordan krop og psyke spiller sammen hos den enkelte patient.

Kroppen er fysioterapeutens hjemmebane

På fysioterapeutuddannelsen lærer du om kroppens muligheder og begrænsninger. Og du lærer at tolke kroppens signaler ud fra en forståelse af, at krop og sind spiller sammen.

Du får viden og kompetencer til at arbejde inden for behandling, genoptræning og rehabilitering af patienter/borgere med skader, sygdom og handicap. Endvidere vil du også kunne arbejde sundhedsfremmende og forebyggende.

Studieform på fysioterapeutuddannelsen

På fysioterapeutuddannelsen kommer både krop og hjerne i spil i et dynamisk studiemiljø, der veksler mellem teori og praksis i det fysioterapeutiske arbejdsfelt.

Fag på fysioterapeutuddannelsen

Fagene på fysioterapeutuddannelsen ligger inden for

  • sundhedsvidenskab
  • naturvidenskab
  • humanistiske fag
  • samfundsvidenskab

Praktik på fysioterapeutuddannelsen

Praktikken er en vigtig del af fysioterapeutuddannelsen. Det er her du lærer at omsætte din viden til konkrete færdigheder i mødet med borgere og patienter. Praktikken foregår på fysioterapeutiske arbejdspladser, hvor du er tilknyttet kliniske undervisere i den praktiske del af studiet.

Professionsbachelor i fysioterapi

Fysioterapeutuddannelsen er en videregående sundhedsuddannelse på bachelorniveau. Efter 3½ år kan du skrive professionsbachelor i fysioterapi på dit CV.

Studiestart på fysioterapeutuddannelsen

Studiestarten på Fysioterapeutuddannelsen i Odense er i september og februar.

En præcis dato for studiestart følger, når man er optaget på studiet.

Studiested for fysioterapeutuddannelsen

Fysioterapeutuddannelsen i Odense

Niels Bohrs Allé 1

5230 Odense M

Læs mere om UCL Campus Odense.Fysioterapeutuddannelsen er et godt mix af teori og praktiske øvelser

Der er en god blanding af teoretisk undervisning og praktiske øvelser på fysioterapeutuddannelsen.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.