Fysioterapeutuddannelsen

Line hjælper ældre der har komplekse sygdomsforløb

Line Sjodsholm er fysioterapeut i et kommunalt genoptræningscenter. Her møder hun ofte borgere med komplekse sygdomsforløb. Det er med til at gøre jobbet udfordrende.

– Det er fedt at være med til at flytte andre mennesker fysisk og mentalt i forhold til de begrænsninger, de oplever i deres hverdag. Hvad enten de føler sig begrænset som følge af skader, operationer eller almen svækkelse, siger Line Sjodsholm, der har arbejdet som fysioterapeut i 12 år.

Line Sjodsholm arbejder i et kommunalt genoptræningscenter. Det er et arbejde med mange forskellige arbejdsopgaver.

Hun har samtaler i borgeres hjem, når de er blevet udskrevet fra sygehuset. Hun laver bl.a. også funktionsanalyser, styrkeundersøgelser og træningsprogrammer, og flere gange om ugen er hun en tur i træningslokalet med op til 10 patienter ad gangen sammen med en eller flere kolleger.

Se nedenstående video og få et indblik i, hvordan Line Sjodsholm via sit arbejde som fysioterapeut i genoptræningscentret kan gøre en forskel for patienterne.

Patienternes komplekse sygdomsforløb gør jobbet udfordrende

Udfordringerne er mange som fysioterapeut i et genoptræningscenter.

Jobbet her handler om meget andet end at undersøge patientens styrke og bevægelighed..– Langt de fleste der kommer her er ældre med en funktionsnedsættelse. Enten fysisk, psykisk eller kognitiv. De kan have blodpropper i hjernen eller rygproblemer. Vi har også mange, der har fået indopereret kunstige hofter eller knæ, siger Line Sjodsholm, der har arbejdet i genoptræningscentret i et år.

– Patienterne i genoptræningscentret har ofte mere komplekse problemstillinger. Ud over en hofteskade har de måske diabetes eller KOL. Så jobbet her handler om meget andet end at undersøge patientens styrke og bevægelighed.

– Jo flere problemstillinger den enkelte patient har, desto flere ting skal jeg tage stilling til. Det er med til at gøre jobbet fagligt udfordrende, siger hun.

Det tværfaglige samarbejde er et ekstra plus ved jobbet

Et andet plus ved at arbejde i et genoptræningscenter er, at der er meget tværfagligt samarbejde, fremhæver Line Sjodsholm.

– Den fysioterapeutiske indsats kan sjældent stå alene her, fordi patienterne ofte har komplekse problemstillinger, siger Line Sjodsholm.

– Det er næsten altid nødvendigt at inddrage andre sundhedsfaglige medarbejdere for at hjælpe borgerne. Og indimellem kan det endda også være nødvendigt at samarbejde med socialfaglige medarbejdere.

– Det er vigtigt så tidligt som muligt at have øje for problemstillinger, der kræver inddragelse af andre faggrupper. Det er udfordrende og også interessant at være med til at styre forløbet, så patienten kommer længst muligt på kortest muligt tid, siger Line Sjodsholm.

Karrieremuligheder

I Danmark er der ca. 9000 fysioterapeuter.

Hovedparten er offentligt ansatte, men der er også en del, der er ansat i privat praksis.

Fysioterapeuter arbejder bl.a. ved:

 • sygehuse
 • private klinikker
 • kommunale sundhedscentre
 • plejehjem
 • specialcentre og børnehaver for handicappede
 • arbejdstilsynet
 • folkeskoler, aftenskoler
 • kommunale social- og sundhedsforvaltninger
 • hjælpemiddelrådgivning
 • større private virksomheder
 • træningscentre
 • som selvstændige konsulenter

Videreuddannelsesmulighederne er også gode som fysioterapeut.

Videreuddannelsesmuligheder fysioterapeutuddannelsen
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.