Ergoterapeutuddannelsen

Undervisningsformer

Undervisningsformerne på Ergoterapeutuddannelsen i Odense er meget afvekslende.

Ergoterapeut, informationsside, studerende for en dag

Undervisningen er meget afvekslende på ergoterapeutuddannelsen. Fra traditionel holdundervisning til gruppearbejde og praktisk orienteret færdighedstræning.

Undervisningsformer på ergoterapeutuddannelsen

Undervisningsformerne på ergoterapeutuddannelsen inkluderer bl.a.:

  • Forelæsning
  • Holdundervisning
  • Gruppearbejde
  • Casebaseret undervisning
  • Færdighedstræning – f.eks. i træningslejlighed, innovationslab og kommunikationslab
  • Projektarbejde
  • It-støttet undervisning og læring
  • Tværprofessionel undervisning
  • Forberedelse

Øvelser i træningslejlighed

Vi har stort fokus på at arbejde med dine ergoterapeutiske færdigheder, mens du er på uddannelsen.

Derfor har vi indrettet en træningslejlighed, et innovationslab og et kommunikationslab på uddannelsen. I træningslejligheden har vi bl.a. et handicapvenligt køkken, badeværelse og dertil diverse hjælpemidler og velfærdsteknologi. Vores faciliteter giver dig og dine medstuderende gode muligheder for at arbejde med aktiviteter, sociale relationer og kommunikation.

Du og dine medstuderende øver jer på hinanden eller på borgere med forskellige vanskeligheder i hverdagens aktiviteter.

Det kan være grænseoverskridende at hjælpe med at tage tøjet af hinanden, eller spille en syg, der har brug for hjælp i køkkenet. Der er også øvelser, hvor I undersøger borgere med psykiske sygdomme, gigtproblemer, hjerneskader mm. Øvelserne forbereder dig til at gøre det samme med patienter.

Ergoterapeut, indholdsside, undervisningsformer, seng

I ergoterapeutuddannelsens træningslejlighed øver du og dine medstuderende jer på hinanden eller på borgere med forskellige vanskeligheder i hverdagens aktiviteter.

Gruppearbejde er en vigtig del af ergoterapeutuddannelsen

Gruppearbejde er en meget anvendt arbejdsform på ergoterapeutuddannelsen.

Du samarbejder f.eks. med dine medstuderende, når I øver færdigheder i træningslejligheden. Det gør du også, når I laver projekter eller arbejder med cases i undervisningen.

Gruppearbejdet stiller store krav til, at du er aktiv på studiet. Samtidig ruster det dig til at samarbejde med andre om sygdomsramte eller handicappede borgeres problemstillinger. Det er en afgørende egenskab, når du skal arbejde som ergoterapeut.

Ergoterapeut, indholdsside, undervisningsformer, gruppearbejde

Du arbejder meget sammen med dine medstuderende på ergoterapeutuddannelsen. Teamarbejdet ruster dig til at kunne samarbejde med andre. Det er en afgørende egenskab som ergoterapeut.

Opgavebaseret læring giver virkelighedsnær undervisning

På ergoterapeutuddannelsen arbejder du på 1.-4. semester med opgavebaseret læring, der tager udgangspunkt i en konkret realistisk situation. På den måde bliver der bygget bro mellem teori og praksis.

Den opgavebaserede undervisning ruster dig til at arbejde både analytisk og praktisk. Det har stor betydning for dig at kunne koble teori med praksis, når du skal i praktik, og når du er færdiguddannet ergoterapeut.

Kompleksiteten af de opgaver, du og dine medstuderende arbejder med, øges gennem studiet. Du går fra at arbejde med opgavebaseret læring i den første del af studiet til at arbejde med problemorienteret projektarbejde i den sidste del.

Arbejdet med opgavebaseret læring, og også problembaseret projektarbejde, klæder dig på til at lave projekter i samarbejde med praksis, som også er en vigtig del af ergoterapeutuddannelsen.

Du kan læse mere om opgavebaseret læring i dokumentet ”Professionsdidaktiske metoder på Ergoterapeutuddannelsen”.

Professionsdidaktiske metoder på Ergoterapeutuddannelsen.

Didaktisk design for blended learning i relaterede vidensfag på Ergoterapeutuddannelsen

Projektarbejde gør uddannelsen meget praksisnær

For at blive en kompetent ergoterapeut, skal du dygtiggøre dig i at omsætte teori til handling.

Derfor lægger vi stor vægt på, at du laver flere projekter, der inddrager borgere, virksomheder og arbejdspladser, som beskæftiger ergoterapeuter. Du laver både små og store projekter. Kompleksiteten øges gennem uddannelsen.

I den sidste del af uddannelsen (5.-7. semester) er udviklingsprojekter en del af studiet. Det betyder, at du og dine medstuderende samarbejder med praksis om at løse konkrete problemer. F.eks. samarbejder du med en virksomhed om sundhedsfremme og forebyggelse, arbejdsrehabilitering eller arbejdsmiljø.

Dit arbejde med udviklingsprojekter styrker f.eks. dine evner til at udtænke nye løsninger, analysere og formidle. Det styrker også din selvstændighed og dine evner til at tage initiativ, samarbejde og organisere projekter.

Ergoterapeut, indholdsside, undervisningsformer, borger

I løbet af uddannelsen deltager du i flere projekter, der inddrager borgere. Det styrker din evne til at omsætte teori til praksis.

Ekstraordinær deltagelse i udviklingsprojekter

Vi mener, at din deltagelse i udviklingsprojekter kan give dig uvurderlige kompetencer.

Derfor lægger vi stor vægt på også at give dig tilbud om at deltage i udviklingsprojekter, som ikke indgår som en obligatorisk del af dit studie.

Det kan være projekter inden for strategiske indsatsområder i University College Lillebælt. F.eks. om innovation. Det kan også være projekter, der bliver lavet i samarbejde med eksterne partnere.

Hensigten er, at projekterne bliver inddraget i undervisningen på Ergoterapeutuddannelsen.

Deltagerne i projekterne bliver valgt ved udvælgelse, ansøgninger eller tilmeldinger.

Strategi for studenterinddragelse på Ergoterapeutuddannelsen ved UCL

Se et eksempel på et udviklingsprojekt, Ergoterapeutuddannelsen deltager i under Forskning og Viden.

Ergoterapeut, indholdsside, undervisningsformer, projekter

På ergoterapeutuddannelsen har du mulighed for at deltage i udviklingsprojekter, som ikke indgår som en obligatorisk del af dit studie.Ergoterapeutuddannelsen i 27 billeder

Se 27 billeder på, hvor alsidig ergoterapeutuddannelsen er. Få et indblik i undervisningsformer og de studerendes arbejde med innovation, borgere og ny teknologi.Ergoterapeutstuderende bliver godt rustet til virkeligheden

Allerede fra første semester på ergoterapeutuddannelsen arbejder de studerende meget med praktiske opgaver.Ergoterapeutuddannelsen har tæt kobling mellem teori og praksis

På ergoterapeutuddannelsen laver du flere projekter sammen med sygehuse, kommuner og virksomheder

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.