Ergoterapeutuddannelsen

Struktur, fag og specialisering

Ergoterapeutuddannelsen er opbygget af 7 semestre. Der arbejdes med forskellige temaer på semestrene.

Ergoterapeut, informationsside, Struktur, fag og specialisering

Det faglige indhold spænder bredt på ergoterapeutuddannelsen. Lige fra naturvidenskabelige fag som anatomi til undervisning i at bruge menneskers aktiviteter som mål og middel i en behandling.

Ergoterapeutuddannelsens opbygning

Ergoterapeutuddannelsen varer 3½ år og udgør 210 ECTS-point.

Uddannelsen består af følgende elementer:

 • Obligatoriske forløb
 • Valgfrie forløb
 • Tværprofessionelle forløb
 • Praktik
 • Bachelorprojekt

Ergoterapeutuddannelsen består af 7 semestre.

De enkelte semestre har hvert deres tema. En lang række fag supplerer hinanden i relation til de temaer, der arbejdes med på de enkelte semestre.

Undervisningen er tilrettelagt, så der skabes sammenhæng mellem ergoterapiteori, støttefag og praktik.

Oversigt over ergoterapeutuddannelsens 7 semestre

ergoterapeutuddannelsens_forloeb_december

Fag på ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutiske temaer er omdrejningspunktet gennem hele uddannelsen, hvor vi inddrager fag fra 4 forskellige fagområder:

 • Sundhedsvidenskabelige fag
 • Naturvidenskabelige fag
 • Samfundsvidenskabelige fag
 • Humanistiske fag

Sundhedsvidenskabelige fag omfatter:

 • Ergoterapifag
 • Sygdomslærefagene indenfor det fysiske og mentale område – herunder kirurgi, neurologi, reumatologi, psykiatri og geriatri

Naturvidenskabelige fag omfatter:

 • Anatomi
 • Fysiologi

Samfundsvidenskabelige fag omfatter:

 • Sociologi
 • Socialpolitik
 • Social- og arbejdsmedicin
 • Lovgivning der relateres til den ergoterapeutiske professionsudøvelse

Humanistiske fag omfatter:

 • Pædagogik
 • Etik
 • Psykologi – herunder socialpsykologi, udviklingspsykologi, klinisk psykologi

Ergoterapifagene fylder lidt over halvdelen af uddannelsen. Her lærer du om teorierne bag ergoterapi. Du lærer også om behandlingsprincipper, metoder og kommunikation.

Aktivitetsfag er også et af de ergoterapeutiske fag. Her lærer du, hvordan du kan bruge aktiviteter i en ergoterapeutisk sammenhæng. Det kan f.eks. være brug af it, video, foto, kreative aktiviteter og naturlivsaktiviteter.

I gennem uddannelsen arbejdes der med øvelser, hvor du får lov til at afprøve, udføre og omsætte teori til praksisnære situationer.

Bachelorprojekt

Uddannelsen slutter med et bachelorprojekt, der blandt andet indeholder anvendelse af anerkendte forskningsmetoder.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.