Ergoterapeutuddannelsen

Adgangskrav uden adgangsgivende eksamen (IKV)

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til den uddannelse, som du gerne vil ind på, er en mulighed at søge optagelse gennem en individuel kompetencevurdering (IKV).

Hvad er en IKV?

Jfr. Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser nr. 1495 af 11/12/2017 § 7 skal UCL foretage en individuel kompetence vurdering (IKV) af en ansøgers kompetencer, hvis ansøgeren søger optagelse på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav. En IKV bygger på oplysninger om ansøgers samlede viden, færdigheder og kompetencer uanset, hvor de er erhvervet. Skønnes ansøgeren efter vurderingen at have faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav, og vurderer UCL, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen, meddeler UCL ansøgeren tilladelse til at få vurderet sin ansøgning i forhold til optagelse.

I en IKV vurderer og skønner UCL:

a. Om din samlede viden, færdigheder og kompetencer kan sidestilles med adgangskravene

og

b. Om du kan gennemføre uddannelsen på det grundlag du søger ind på

Det vil sige, at IKV er for dig, der søger om optagelse på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav, der gør dig formelt optagelsesberettiget. Bemærk at du også samtidig skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav til uddannelsen.

 

Hvem har brug for en IKV

Hvis du ikke opfylder de fastsatte adgangskrav til den uddannelse (jfr. link nedenfor) du ønsker at søge optagelse på, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV).

Hvordan søger du om individuel kompetencevurdering?

Du søger om en IKV gennem kvote 2 på www.optagelse.dk inden d. 15. marts kl. 12.00.

Når du søger, skal du under fanebladet ”Adgangsgrundlagvælge ”Ingen adgangsgivende eksamen” og sætter kryds i rubrikken: ”Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse”.

Når du søger en IKV, er det dit ansvar at indsamle og uploade relevant dokumentation, der kan underbygge, at du har viden, færdigheder, erfaringer, kompetencer, uddannelse m.m., der kan sidestilles med de formelle adgangskrav og at du vil kunne gennemføre studiet på det grundlag.

UCL anbefaler:

 1. at du benytter værktøjet Min kompetencemappe der er udviklet af Undervisningsministerieret som en hjælp eller inspiration til dig til at sætte ord på dine kompetencer og kvalifikationer. Upload din udfyldte kompetencemappe som PDF til din ansøgning.
 2. at du udarbejder og uploader en motiveret ansøgning (maks. 1A side), hvor du beskriver og argumenterer for, at du har kompetencer der kan sidestilles med de fastlagte adgangskrav og at du kan gennemføre studiet på det grundlag. Nedenstående spørgsmål kan du evt. bruge som inspiration:
 • Hvilke kompetencer har du med dig, som er relevante for uddannelsen?
 • Hvordan kan dine kompetencer sidestilles med de fastsatte adgangskrav?
 • I hvilke sammenhænge har du tilegnet dig disse kompetencer?
 • Hvilke studiekompetencer har du?
 • Hvad har du gjort for at blive en god studerende til netop denne uddannelse?

  3. at du uploader al relevant dokumentation der understøtter de faglige kompetencer som du har beskrevet i din ansøgning. Hvis der ikke foreligger dokumentation, tæller det ikke med i den samlede vurdering.

Når UCL har modtaget din ansøgning, foretager optagelsesteamet i UCL en faglig vurdering alene på baggrund af det materiale der fremgår af din ansøgning.  I vurderingen fokuserer vi på, hvorvidt dine kompetencer kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav og om vi skønner at du kan gennemføre uddannelsen på det grundlag.

Hvis du får en positiv IKV gælder den kun for den pågældende uddannelse i UCL. Hvis du søger om optagelse på mere end én uddannelse og ved flere institutioner, skal du derfor søge om IKV ved hver af disse.

Hvad skal du dokumentere?

Du skal uploade dokumentation for alt det, du gerne vil vurderes på. Det kan fx være:

 • tidligere uddannelser, kurser, hf fag m.m.
 • erhvervsarbejde, som skal angive en periode for hele ansættelsesperioden samt ugentlige timetal. Det kan fx være en arbejdsgivererklæring, udtalelse, første og sidste lønseddel
 • højskoleophold
 • udlandsophold (kopi af dine stempler i dit pas, kopi af flybilletter, kopi af sprogskolebevis)
 • frivilligt arbejde med periode for ansættelsen samt det ugentlige timetal
 • CV, hvori du omhyggeligt beskriver alle dine erfaringer, kurser og uddannelser – også dem du ikke gjorde færdig. Dine erfaringer fra frivilligt arbejde i foreninger, evt. socialt arbejde, tillidshverv og udlandsophold.

Hvornår får du svar?

Du får skriftligt svar på din IKV-ansøgning inden udgangen af maj. Hvis UCL imødekommer din ansøgning om optagelse med særlig tilladelse hvilket vil sige, at UCL vurderer, at du er optagelsesberettiget på baggrund af en positiv IKV, vil din ansøgning blive prøvet i kvote 2 og du vil derfor få endeligt svar om hvorvidt du er optaget eller ej d. 28. juli, sammen med de øvrige ansøgere til den uddannelse som du søger ind på. En positiv IKV vurdering er dermed ikke en garanti for optagelse på uddannelsen.

Hvis UCL ikke kan imødekomme din ansøgning om optagelse med særlig tilladelse (negativ IKV) modtager du et begrundet afslag samt en vejledning i, hvad du kan gøre for at kvalificere dig til at blive optaget på et senere tidspunkt.

Særligt for læreruddannelsen

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til et af de undervisningsfag, som du ønsker, kan du søge om en individuel kompetencevurdering. Du skal dokumentere, at du har erfaringer, kompetencer eller uddannelse, der kan sidestilles med de formelle adgangskrav.

Adgangskrav til undervisningsfag

 

Klagegang

Hvis du ønsker at klage, bedes du kontakte optagelseshotline@ucl.dk.

Studiestart, ansøgningsfrist og optagelse

Studiestart:

 • September og februar.

Ansøgningsfrist:

 • Ansøgningsfristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12.
 • Ansøgningsfristen for kvote 1 er 5. juli kl. 12.

Optagelse:

 • Både kvote 1- og kvote 2-ansøgere får 28. juli besked om evt. optagelse og studiestart.
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.