Ergoterapeutuddannelsen

Studiepraktik

Studiepraktik er din mulighed for over 3 dage at teste, om Ergoterapeutuddannelsen i Odense er din drømmeuddannelse, før du søger ind. Studiepraktikken afholdes i uge 43.

Ergoterapeut, informationsside, studiepraktik

Studiepraktikken giver dig et indblik i, at ergoterapeutuddannelsen både er for de, der elsker at tænke kreativt og interesserer sig for sundhed og for at hjælpe andre mennesker.

Hvor finder studiepraktikken sted?

Studiepraktikken finder sted på Ergoterapeutuddannelsen i Odense på UCL Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M.

Studiepraktik gør dig klogere på dit studievalg

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på Ergoterapeutuddannelsen i Odense.

De 3 studiepraktikdage giver dig et solidt og nuanceret grundlag for at træffe et vigtigt valg i dit liv.

I løbet af de 3 dage får du mulighed for at:

  • få et indblik i hvad undervisningen indeholder
  • få et indtryk af niveauet
  • få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
  • få en snak med vores studerende
  • få en orientering om uddannelsens indhold
  • få indblik i hvad ergoterapeuter beskæftiger sig med
  • få en orientering om alsidige beskæftigelsesmuligheder

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

Næste gang UCL afholder studiepraktik bliver i uge 43 i 2018.

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Du kan ønske pladser på flere uddannelser

Det er ikke sikkert, at der er pladser til alle, der gerne vil i studiepraktikforløb.

Det kan derfor være en god idé at søge om plads på flere uddannelser.

Du har mulighed for at prioritere op til otte uddannelser.

Transportomkostninger dækkes

Du kan få dine udgifter til transporten refunderet, hvis du er 3. g’er på stx, htx eller hhx eller du er 2. hf’er.

Du kan få dækket transportudgifter til billigste offentlige transportmidler fra din bopæl til det sted, du skal i studiepraktik.

Kører du i bil er der mulighed for at få udbetalt kilometerpenge. Hvis der er mere end 1 times transporttid med offentlig transport eller mere end 100 km fra din bopæl til det sted, du skal i studiepraktik, kan du få refunderet 1,99 kr. pr. kilometer.

Er du elev på et gymnasium/VUC i Region Syddanmark kommer refusionen til at foregå på din skole, der betaler udlægget.

Er du elev på et gymnasium/VUC udenfor Region Syddanmark kan du få refunderet transport til studiepraktikken den første dag og hjem igen den sidste dag. Du skal udskrive kørselsblanketten i linket nedenfor og følge instruktionen som står på den. For at få dine udgifter dækket, skal du have en bankkonto og den skal være tilknyttet NEM-konto.

Kørselsblanket.

Kontakt en studievejleder og hør mere

Hvis du har spørgsmål vedr. studiepraktik, er du meget velkommen til at kontakte en studievejleder på ergoterapeutuddannelsen.

Kontaktoplysninger for ergoterapeutuddannelsens studievejleder.

Praktisk information, UCL Campus Odense

Skal du i studiepraktik på UCL Campus Odense, kan du læse om parkeringsforhold og lign. på siden praktisk information.

Praktisk information
Mere om Kontakt, vejledning og besøg


Studiepraktikken gjorde mit valg af uddannelse lettere

Studiepraktikken gav mig lyst til at begynde på Ergoterapeutuddannelsen i Odense, siger Maiken Dinsen.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.