Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutstuderende bliver godt rustet til virkeligheden

Allerede fra første semester på ergoterapeutuddannelsen arbejder de studerende meget med praktiske opgaver, der tager udgangspunkt i cases fra den virkelige verden.

– De studerende er glade for, at vi arbejder med opgavebaseret læring i begyndelsen af uddannelsen. De får nemmere ved at forstå teorien ved at afprøve den i praksis, og de lærer basale færdigheder, de har brug for, når de skal i praktik, siger underviser Karen Marie Bundgaard.

Det er vigtigt for at vænne de studerende til en virkelighed, hvor de skal samarbejde både med andre ergoterapeuter og faggrupper.

Aktivitetsanalyse er bare et af de fag, hvor studerende arbejder med opgaver, der tager udgangspunkt i realistiske situationer. I faget kastes de studerende ud i rollespil, hvor en er observatør, og en anden f.eks. spiller en borger, der ikke kan klare små hverdagsopgaver ovenpå en blodprop.

Forud for rollespillet bliver de studerende klædt på med teoretiske oplæg og hjemmearbejde. Øvelsen tager udgangspunkt i realistiske situationer. F.eks. hører de studerende om borgere, der har haft en blodprop. Se videoen og få et indblik i, hvad rollespillet giver de studerende.

Studerende skal udvikle kreative hjælpemidler

I aktivitetsanalyse er der fokus på alt fra arbejds- til fritidssituationer. Man skal lære at se de små delprocesser i aktiviteten for at vurdere, hvad borgeren har svært ved. Med den ny viden kan man træne bestemte funktioner eller kompensere borgeren, f.eks. med brug af hjælpemidler.

Aktivitetsanalyse er en væsentlig del af en ergoterapeuts arbejde. På Ergoterapeutuddannelsen arbejder de studerende teoretisk og praktisk med analysen. Det praktiske arbejde er delt op i tre trin. Det afrundes med, at de studerende formidler og reflekterer over, hvad de har lært.

Formidlingsdelen kan f.eks. arrangeres som en messe, hvor de studerende skal præsentere nye hjælpemidler, de selv har udtænkt. Hør hvad de studerende får ud af at arbejde praktisk og udvikle hjælpemidler, der skal kunne bruges af personer, der er blevet ramt af en blodprop.

De studerende er glade for undervisningsformen

Den opgavebaserede læring, som bliver brugt i faget aktivitetsanalyse, er en gennemgående pædagogisk læringsmetode i de fleste fag på første halvdel af ergoterapeutuddannelsen.

De studerende arbejder bl.a. med cases, færdighedsafprøvning og analyser af situationer fra det virkelige liv. Der arbejdes altid i grupper. Det er vigtigt for at vænne de studerende til en virkelighed, hvor de skal samarbejde både med andre ergoterapeuter og med andre faggrupper.

Den praksisnære undervisningsform skal ruste de studerende til virkeligheden, og det mener de den gør. En tilfredshedsundersøgelse fra 2013 viser, at 86 procent af de studerende på 1. semester i høj eller meget høj grad mener, deres undervisning er relevant ift. fremtidige arbejdsopgaver. De resterende svarer ”i nogen grad” til spørgsmålet.Ergoterapeutuddannelsen har tæt kobling mellem teori og praksis

På ergoterapeutuddannelsen laver du flere projekter sammen med sygehuse, kommuner og virksomheder

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.