Bioanalytikeruddannelsen

Praktik

På Bioanalytikeruddannelsen er du i praktik i et helt år. Praktikken er fordelt ud over hele uddannelsen, og du er garanteret en praktikplads.

Bioanalytiker, informationsside, praktik

Du har mulighed for at komme i praktik på op til 5 forskellige sygehusafdelinger i løbet af bioanalytikeruddannelsen.

Flere praktikperioder – 12 måneders praktik

Bioanalytikerddannelsen byder på i alt 12 måneders praktik.

 • Første år har du 2 praktikforløb på ca. 5 uger og 1 uge
 • Andet år har du 2 praktikforløb på ca. 1 og 20 uger
 • Tredje år har du 2 praktikforløb på ca. 7 og 13 uger

På sidste semester er du tilknyttet praksis i 3-4 uger.

Du kan se, hvordan praktikperioderne fordeler sig på siden Struktur, fag og specialisering.

Struktur, fag og specialisering.

Praktik på mange forskellige afdelinger

Du har mulighed for at komme i praktik indenfor 6 laboratoriemedicinske specialer og flere samarbejdsafdelinger

Du får tildelt dit første praktiksted. Fra og med 4. semester får du mulighed for at ønske, hvilke specialer du gerne lærer nærmere at kende. Alle studerende komme i praktik på en klinisk biokemisk afdeling.

Praktiksteder for bioanalytikerstuderende

Praktikken finder sted på sygehuslaboratorier på Odense Universitetshospital eller Svendborg Sygehus. Bioanalytikerstuderende kan komme i praktik på:

 • Klinisk biokemisk afdeling (Svendborg)
 • Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (Odense)
 • Afdeling for Klinisk Patologi (Odense)
 • Klinisk immunologisk afdeling (Odense)
 • Klinisk mikrobiologisk afdeling (Odense)
 • Nuklearmedicinsk afdeling (Odense)
 • Klinisk Neurofysiologisk Afsnit (Odense)

I sidste del af uddannelsen har du også mulighed for at komme i praktik andre steder. Du kan fx komme i praktik i en lægepraksis eller på et veterinærhospital. Hvis du er opsøgende kan der også være andre muligheder.

Teori bliver til praksis

Praktikken er en vigtig del af bioanalytikerudddannelsen. Det er her, du for alvor prøver teori og færdigheder af i praksis og kommer tæt på patienterne og deres virkelighed med sygdom eller en ukendt diagnose.

Du lærer også at samarbejde tværfagligt med andre medarbejdere og faggrupper med henblik på at skabe de bedste løsninger for borgerne og patienterne.

Det er også via dit samarbejde med bioanalytikere i praksis, du udvikler en professionel holdning og adfærd.

Praktikforløb for bioanalytikere

Her er nogle eksempler på hvad, du kan komme til at arbejde med i praktikforløbene.

 • Fra patientprøve til analyse og svarafgivelse til den behandlende afdeling.
 • Fra patientmodtagelse til udførelse af patientundersøgelse og afslutning af undersøgelse.
 • Kvalitetssikring af analyser og undersøgelser, så man kan stole på resultaterne.
 • Fra donormodtagelse til tapning af blod og fra fremstilling af blodkomponenter til klargøring af blod til blodtransfusion.

Patientkontakt og præcisionsarbejde som bioanalytiker

Kontakten med patienter kan være enten kortvarig for at tage en blodprøve eller længerevarende, hvis du skal udføre en undersøgelse på patienten.

Arbejdet som bioanalytiker er præcisionsarbejde præget af både manuelle og maskinelle rutiner og med såvel stående som gående og siddende arbejdsstillinger.

Vejledning i praktikken

I de første moduler er du under tæt vejledning af en klinisk underviser eller en anden bioanalytiker. Efterhånden kommer du til at arbejde mere og mere selvstændigt.

Krav til påklædning i praktik

Hygiejne er en høj prioritet. Derfor er det et krav, at du under praktikforløbet bærer uniform med korte ærmer.

Garanti for praktikplads

Når du er optaget på uddannelsen, er du samtidig garanteret en praktikplads.

Du får SU under praktikken

Praktikken er ulønnet, men du får din SU med.Den tidlige praktik er en styrke ved bioanalytikeruddannelsen

Det er en styrke, at man kommer tidligt i praktik på bioanalytikeruddannelsen, mener studerende Mads Allermand.Vi får lov at se og prøve en masse i praktikkerne

Trine Lyberth Christensen valgte bioanalytikeruddannelsen, fordi den byder på meget praktik.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.