Bioanalytikeruddannelsen

Revision af bioanalytikeruddannelsen

Studieordningen for bioanalytikeruddannelsen er blevet ændret med virkning fra september 2016.

 

Fokus i den nye studieordning er på at gøre de studerende bedre til at:

  • Samarbejde på tværs af fag og sektorer i sundhedsvæsenet
  • Have borgeren, patienten og brugeren i centrum
  • Anvende den nyeste viden i praksis

De væsentligste ændringer i den nye studieordning er, at uddannelsen får:

  • Mere tværfaglig undervisning
  • Flere valgfag
  • Stærkere sammenhæng mellem den teoretiske og praktiske dele

Hvorfor laver vi om?

  • Nye behandlingsmetoder og teknologier kommer til
  • Danskerne har i dag andre helbredsproblemer og sygdomsmønstre
  • Opgavefordelingen mellem regioner, kommuner og den private praksis er i bevægelse
  • Borgerne, patienterne og deres nærtstående ønsker i højere grad at blive involveret i løsningen af deres helbredsproblemer, i behandling og pleje.

Praktiklængden forbliver uændret.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.