Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter

Uddannelsen er organiseret i henhold til den europæiske uddannelsesstandard ECTS, der udtrykker en gennemsnitlig arbejdsbelastning for en studerende i forholdet mellem tid og læringsudbytte.

Studieåret

Et studieår udgør 40 uger og en studieuge udgør et arbejde for den studerende på 40 timer i gennemsnit. Et studieår opgøres til 60 ECTS, og den konkrete uddannelsesplanlægning tager afsæt i en studieuge, som i gennemsnit udgør 1½ ECTS.

Et semester udgør 30 ECTS svarende til 800 arbejdstimer for den studerende.

Studieaktivitetsmodellen

Studieaktivitetsmodellen beskriver studieaktiviteterne i 4 kategorier og giver et samlet overblik over fordelingen af alle studieaktiviteter på de enkelte semestre.

Formålet med modellen er:

  • at vise en nuanceret opfattelse af undervisning og læring, som både kan rumme og dokumentere undervisningsformer som dialogbaseret-/holdundervisning, PBL-grupper (PBL står for problembaseret læring), selvstændigt case-arbejde enten individuelt eller i grupper,samt skemafri studiedage med forberedelse eller opgaveskrivning. Studieaktiviteter foregår både i den teoretiske og i den kliniske undervisning.
  • at angive vægtningen og progressionen fra semester til semester mellem de samlede studieaktiviteter, dvs. undervisnings- og læringsaktiviteter;
  • at muliggøre sammenlignelighed mellem udbudssteder, i forhold til organiseringen af studieaktiviteterne.
  • at anskueliggøre og formidle til studerende og andre interessenter, hvorledes den overordnede uddannelsestænkning udmønter sig i uddannelsestilrettelæggelsen.

I det samlede overblik indgår således – i overensstemmelse med ECTS-systemet – alle læringsaktiviteter, som en studerende forventes at indgå i, og ikke kun de dele, hvor en underviser er til stede.

Studieaktivitetskategorier

  1. Deltagelse af undervisere og studerende – initieret af underviser
  2. Deltagelse af  studerende –initieret af underviser
  3. Deltagelse af studerende – initieret af studerende
  4. Deltagelse af undervisere og studerende – initieret af studerende

Studieaktivitetsmodellen er beskrevet mere detaljeret i pjecen her.
Det er et fuldtidsjob at være studerende

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.