Bioanalytikeruddannelsen

Den tidlige praktik er en styrke ved bioanalytikeruddannelsen

På bioanalytikeruddannelsen kommer du i praktik første gang efter fem uger. Det er en styrke, mener studerende Mads Allermand, der er glad for, at uddannelsen har meget praktik.

Bioanalytikeruddannelsen veksler meget mellem teori og praksis. Du kommer i alt i praktik i 12 måneder. Dit første praktikforløb kommer allerede efter fem uger.

Det er en fordel, mener bioanalytikerstuderende Mads Allermand. Han fik tidligt i uddannelsen et indblik i livet som bioanalytiker, da han var i praktik i Blodbanken på Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA) på OUH.

– Det er hurtigt at blive smidt ud i den virkelige verden. Men det er også spændende at se og prøve, hvordan en bioanalytikers arbejdsdag er, siger Mads Allermand.

– Den første praktik har også hurtigt gjort mig sikker på, at jeg har truffet det rigtige uddannelsesvalg, siger Mads Allermand.

Mads Allermand er glad for, at der er flere praktikforløb på bioanalytikeruddannelsen. Foto: Jens Wognsen.

Den første praktik giver god erfaring

Selvom Mads Allermand følte sig meget grøn i sin første praktik, så har den givet ham god erfaring.

Jeg synes, uddannelsen er dejligt afvekslende.

– Vi var rundt på hele afdelingen. Vi var med, når nogle patienter skulle have tappet blod. Vi var også med i laboratoriet og se, hvordan man tjekker blodtyper og laver analyser af blodet for at kunne stille diagnoser, siger Mads Allermand.

– Vi fik også lov at lave nogle test selv ved hjælp af et mikroskop. Det var selvfølgelig en udfordring, når man ikke vidste, hvad man skulle gøre. Men vi havde en vejleder tilknyttet på praktikstedet, som kunne hjælpe os, siger Mads Allermand.

Bioanalytikeruddannelsen er dejligt afvekslende

Mads Allermand skal i praktik på KIA igen senere i uddannelsen. Han skal bl.a. også i praktik på et stort laboratorium på OUH hos Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi.

– Jeg synes, uddannelsen er dejligt afvekslende. Samtidig tror jeg, at de mange praktikophold ruster mig til at blive en bedre bioanalytiker, siger Mads Allermand.

– Der er mange arbejdsgange, man skal kunne håndtere som bioanalytiker. Det bliver man stærkere til ved at være i praktik. Praktikken giver også en indsigt i, hvordan man kommunikere på et sygehus. Det kan være svært at få den indsigt, hvis du kun sidder på skolebænken.

– Det er bare nemmere at forstå teorien, når du selv har været med i proceduren i praksis, siger Mads Allermand.

Praktik på bioanalytikeruddannelsen

På Bioanalytikeruddannelsen er du i praktik i et helt år.

Du har flere praktikforløb undervejs, og praktikken er fordelt ud over hele uddannelsen.

Praktikken ligger indenfor forskellige specialer. Du kan komme i praktik på:

  • Klinisk biokemisk afdeling
  • Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi
  • Afdeling for Klinisk Patologi
  • Klinisk immunologisk afdeling
  • Klinisk mikrobiologisk afdeling
  • Nuklearmedicinsk afdeling
  • Klinisk Neurofysiologisk Afsnit
Praktik


Vi får lov at se og prøve en masse i praktikkerne

Trine Lyberth Christensen valgte bioanalytikeruddannelsen, fordi den byder på meget praktik.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.