Administrationsbachelor

Merit

Du har ret til merit for dele af en uddannelse på grundlag af allerede opnåede kvalifikationer og kompetencer.

Hvad indebærer merit?

Studerende har ret til merit for dele af en uddannelse på grundlag af allerede opnåede kvalifikationer og kompetencer. Merit gives af den enkelte uddannelsesinstitution på baggrund af dokumenteret gennemført undervisning og beskæftigelse, der står mål med de fag, uddannelsesdele og praktikdele, der søges merit for.

Hvordan skriver jeg en ansøgning, og hvilken dokumentation skal med

Hvis du ønsker at søge merit for uddannelseselementer på Administrationsbacheloruddannelsen, anbefaler vi, at du forinden kontakter uddannelsens studievejleder, som kan vejlede dig med din ansøgning:

  • Studievejleder, Maj-Brit Sandgaard, msbe1@ucl.dk, 23 74 20 63.

Merit for praktik

Hvis du søger om merit for praktik, vil du blive tilbudt en personlig samtale med uddannelsens praktikkoordinator:

Praktikkoordinatoren kan vejlede dig i at udforme en skriftlig ansøgning, hvor du beskriver, hvordan du på anden måde har erhvervet dig den viden, færdigheder og kompetencer, som fremgår af praktikkens målbeskrivelse i studieordningen.

Hvordan bliver min ansøgning behandlet?

Din ansøgning om merit vil blive behandlet af uddannelsens studiekoordinatorer, uddannelseschef og relevante faglige undervisere. Din ansøgning vil blive behandlet hurtigst muligt, og du vil modtage en skriftlig begrundet afgørelse på din ansøgning.

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over en meritvurdering, kan du læse om din mulighed for at indgive en klage her.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.