30. august 2016 af Louise Lindholm Sørensen

”Akademiuddannelse gør mig stærkere”

Med Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration styrker Christina Engell Vejhe, sekretær på HF & VUC Fyn, sine kompetencer og sin position på jobbet.

HF & VUC FYN er under store forandringer i disse år. Det mærker man også i afdelingen i Svendborg, hvor Christina Engell Vejhe er ansat som sekretær.

Det rigtig gode ved uddannelsen på UCL er, at underviserne er så dygtige til hele tiden at relatere teorien til vores virkelighed. På den måde kan jeg tage det, jeg lærer, med hjem og bruge det med det samme.Det bidrager både til øget motivation blandt medarbejderne og nye udfordringer. For Christina Engell Vejhe er det en stor hjælp, at hun tager en akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration parallelt med ændringerne på hendes arbejdsplads.

– Jeg får gennem uddannelsen en masse viden, som gør, at jeg bedre forstår, hvad der er på spil i processen. Desuden gør uddannelsen, at jeg fagligt står stærkere og dermed føler større tryghed i mit job, siger Christina Engell Vejhe.

Chrstina Engell Vejhe

Sekretær Christina Engell Vejhe er næsten færdig med Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration hos UCL. Hun nyder at kunne sige ja til flere og mere komplekse opgaver på sin arbejdsplads.

Værdi i uddannelse

Gennem flere år har Christina Engell Vejhe ønsket at videreuddanne sig – både for at få nye kompetencer og tungere arbejdsopgaver. Hendes chef så ligesom hun selv en værdi i Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration.

– Som sekretær på HF & VUC FYN har en stor del af min jobfunktion bestået i at tale med kursisterne. Den del kan jeg rigtig godt lide, men jeg vil også gerne have opgaver, som er mere komplekse og kræver fordybelse, siger Christina Engell Vejhe.

Personlig og faglig styrke

Her har hvert eneste modul på uddannelsen givet hende ny viden, som har rykket hendes jobopgaver.

– Det rigtig gode ved uddannelsen på UCL er, at underviserne er så dygtige til hele tiden at relatere teorien til vores virkelighed. På den måde kan jeg tage det, jeg lærer, med hjem og bruge det med det samme, siger Christina Engell Vejhe.

Før var jeg primært ved receptionen og i dialogen med kursisterne. Den funktion har jeg heldigvis stadig, men jeg nyder, at jeg i dag også har kompetencer til at påtage mig mange andre opgavetyper.På akademiuddannelsen har hun blandt andet fordybet sig i borgerkommunikation, sagsbehandling, digital service og innovation. I slutningen af maj afsluttede hun modulet organisation og psykologi.

– Gennem det sidste modul har jeg fået en bedre forståelse for de organisationsforandringer, som vi er i gang med på vores arbejdsplads. I kraft af uddannelsen er jeg ikke utryg ved processen, og jeg har fået evnen til at se det udefra, siger Christina Engell Vejhe.

Persondatalov og digital indsigt

I takt med at Christina Engell Vejhe gennemfører nye moduler, lander der også nye opgavetyper på hendes bord.

– Da jeg havde gennemført modulet ”digital service og innovation”, var jeg med til at indføre nyt betalingssystem for eleverne, siger hun.

Tilsvarende har hun i kraft af sin uddannelse fået vital viden om Persondataloven, som gør, at hun i dag ved, hvilke oplysninger, som hun kan og må videregive til kursister, forældre og lærere.

Flere muligheder og nye opgaver

I det hele taget er uddannelsen med til løbende at ændre Christina Engell Vejhes opgaver.

– Før var jeg primært ved receptionen og i dialogen med kursisterne. Den funktion har jeg heldigvis stadig, men jeg nyder, at jeg i dag også har kompetencer til at påtage mig mange andre opgavetyper, siger hun.

Om akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration

En akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration omfatter 60 ECTS-point og består af seks moduler. Uddannelsen kan enten gennemføres på deltid over maksimalt seks år eller fuldtid på ét år.

Læs mere om Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Fakta om akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Kompetencegivende videreuddannelse

 

Niveau

Akademiuddannelse

 

Længde

60 ECTS

 

Kan tages som fuldtids- eller deltidsuddannelse

 

Optagelseskrav

Gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse

+ to års praksiserfaring

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.