7. oktober 2016 af Carsten Pico

UCL vært for konference om internationalisering

UCL er 9. november vært for konferencen ”Internationalisering – lokale og globale muligheder”. Tidligere uddannelsesminister Morten Østergaard er blandt deltagerne.

Flere skoler og læreruddannelser indgår partnerskaber med udenlandske institutioner i og udenfor Europa. De muligheder og udfordringer det giver er der fokus på på konferencen ”Internationalisering – lokale og globale muligheder”, som UCL er vært for 9. november.

– Konferencen vil gennem praksisrettede og teoretiske perspektiver sætte fokus på robuste og bæredygtige måder at arbejde med den internationale dimension i grundskoler og grunduddannelserne indenfor professionsud­dannelserne, siger Gabriella Dahm, international koordinator ved UCL’s læreruddannelse.

Tidligere uddannelsesminister er med på UCL-konference

– Konferencens emne bredes ud fra en indledning ved elever og lærere i folkeskolen over indlæg fra repræsentanter for undervisningsministerier i Danmark og Kenya, fortæller Gabriella Dahm.

– Herefter er der workshops om konkrete muligheder for samarbejde på tværs i uddannelsessystemet, siger den internationale koordinator.

– Konferencen afsluttes ved Morten Østergaard, politisk leder for Radikale Venstre, som i sin ministertid satte fokus på internationalisering i uddannelsessystemet, siger Gabriella Dahm.

Konferencen henvender sig til en bred målgruppe

Konferencen, der er støttet af Danida, henvender sig bredt til en vifte af fagpersoner, som har interesse i at inddrage og bidrage til den internationale dimension i undervisningen i skolen.

Målgrupper for konferencen er:

  • Ledelse
  • Internationale koordinatorer og lærere fra grundskoler
  • Internationale konsulenter i kommuner
  • Private uddannelser og NGO’ere
  • Internationale koordinatorer og medarbejdere ved professionsuddannelser
  • Studerende

Konferencen finder sted 9. november kl. 9.30-16.00 hos UCL, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M.

Ansøgningsfrist og tilmelding

Ansøgningsfristen til konferencen er torsdag den 13. oktober.

Pris: 750 kr.

Tilmelding kan ske via nedenstående link.

Internationalisering – lokale og globale muligheder

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.