15. juni 2017 af Trine Riis-Hansen

Stor konference om resiliens 3. oktober

Du kan stadig nå at være med på konferencen, som præsenterer nyeste forskning i resiliens.

Få viden om den nyeste forskning inden for resiliens

Der er børn og unge, som klarer sig godt gennem skole, uddannelse og i sociale relationer på trods af vanskelige udgangspunkter. Det er børn fra udsatte positioner, som trodser deres udfordringer.

Vi taler om ”hverdagens magi” – det, som hjælper os alle sammen gennem belastningerFeltet hedder i fagsproget resiliens. Et felt, som gennem flere år har været et forskningsområde på University College Lillebælt.

Den 3. oktober 2017 bliver den nyeste viden inden for området præsenteret på konferencen ”Social resiliens – udvikling af gensidigt forpligtende relationer i fællesskaber med børn og unge.”

Resiliensforskning giver forklaringer på, hvorfor nogle børn i udsatte positioner klarer sig godt trods vanskelige afsæt. (Arkivfoto).

Studie af hvorfor nogle klarer sig på trods

Konferencen retter sig mod lærere, pædagoger og socialrådgivere. Ifølge Ida Skytte Jakobsen, psykolog og forsker ved UCL og en af oplægsholderne, er området interessant af flere grunde:

– Ofte er vi i forskningen optaget af, hvad der skaber problemer og mistrivsel. Her har vi et felt, hvor vi ser på, hvad der gør, at disse børn klarer sig godt trods vanskelige afsæt, siger Ida Skytte Jakobsen.

Konferencen afholdes i Nyborg i samarbejde med Center for Social Bæredygtighed og byder på oplæg fra landets førende forskere, bl.a. professor Peter Berliner, Danmarks Pædægogiske Universitet.

Fællesskaber har stor betydning

På konferencen bliver der stillet skarpt på det, som man i dag ved fremmer resiliens. Det drejer sig blandt andet om fællesskabets betydning.

– Børn i vanskeligheder viser ikke nødvendigvis, hvad det er, de kalder på. Men som alle andre børn har de behov for fællesskaber og blivende voksenrelationer, siger Ida Skytte Jakobsen og uddyber:

– Vi taler om ”hverdagens magi” – det, som hjælper os alle sammen gennem belastninger. Vi kan også kalde det vores beskyttelsessystemer. For disse børn og unge spiller fællesskaber, hvor de kan regne med dem, som er omkring dem, en væsentlig rolle. Her kan man som både dagtilbud, skole og kommune gøre mange tiltag for at sikre gode rammer for børnene.

Læs mere om konferencen “Social resiliens”

Læs mere om UCLs forskning i resiliens

Kontakt
×
Vi er fusioneret med Erhvervsakademiet Lillebælt
Hvorfor fusionerer vi?
Der opstår konstant nye muligheder og dilemmaer i en verden i forandring. Muligheder vi gerne vil være en del af, og dilemmaer vi på tværs af fagligheder skal være med til at løse.
Målet med fusionen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er at styrke uddannelsen af medarbejdere til fremtidens arbejdsmarked.
Ny hjemmeside
på vej
Vi er fusioneret med Erhvervsakademiet Lillebælt
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.