17. marts 2017 af Nina Skriver Dahl

UCL-rektor Erik Knudsen er ny formand for Astra

Undervisningsminister Merete Riisager og uddannelses- og forskningsminister Søren Pind har udpeget en ny bestyrelse for Astra – Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed.

Erik Knudsen, rektor, webpreview

Rektor for UCL, Erik Knudsen, er ny formand for Astras bestyrelse.

Den ny bestyrelsen har konstitueret sig med UCL-rektor Erik Knudsen som formand for arbejdet med at styrke undervisningen i natur, teknik og sundhed gennem øget interesse, rekruttering og kvalitet.

– Jeg er glad for at påtage mig formandskabet for Astras bestyrelse. De naturvidenskabelige og tekniske fag er særdeles vigtige for Danmark, både set ud fra et dannelses- og erhvervsmæssigt perspektiv.

– Astra kan som en ny, samlende organisation for området spille en væsentlig rolle for at styrke både interessen for fagene og kvaliteten af de aktiviteter, der foregår fra dagtilbud til universitet, udtaler den ny formand, som overtager posten efter rektor for VIA Harald Mikkelsen.

Astra har 65 medarbejdere, som med udgangspunkt i København, Sorø, Vejle og Aalborg arbejder med

  • at udvikle, rådgive og evaluere indsatser for sciencefagene på langs af uddannelsessystemet,
  • at forankre lokale og regionale scienceindsatser i samarbejde med regioner, kommuner og organisationer,
  • igennem 3 store nationale programmer at styrke scienceundervisningen – lærerkonferencen Big Bang, talentkonkurrencen Unge Forskere og den landsdækkende Naturvidenskabsfestival,
  • at varetage den nationale talentindsats, der stimulerer de dygtigste elever inden for naturvidenskab.

Nyudnævnt bestyrelse

Den 100 % nyudnævnte bestyrelse består ud over formand Erik Knudsen af

Jette Rygaard Poulsen, rektor, Vesthimmerlands Gymnasium,
Per Påskesen, forbundssekretær, Dansk Metal,
Rasmus Dahl, konsulent, Dansk Industri,
Jon Lissner, skoleleder, Trekroner skole i Roskilde, som alle 4 er udpeget af undervisningsministeren,

Merethe Frøyland, direktør, Naturfagscenteret (Norge), udpeget af undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren i samråd.

– og Martin Vigild, bachelordekan, DTU, udpeget af uddannelses- og forskningsministeren.

Om Astra – Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed

Astra blev etableret i 2015 ved en sammenlægning af NTS-Centeret og Danish Science Factory. 1. januar 2017 blev Science Talenter, der varetager den nationale talentindsats, også en del af porteføljen.

Astra har 65 medarbejdere på kontorer i København, Sorø, Vejle og Aalborg. Centeret er finansieret af ca. 40 % offentlige midler og 60 % private tilskud fra fonde og virksomheder.

Astra ledes af direktør Mikkel Bohm, som også er formand for arbejdet med en ny national naturvidenskabelig uddannelsesstrategi, der forventes færdig i maj 2017.

Om Erik Knudsen

Erik Knudsen er født i 1955 og uddannet cand.scient.pol fra Aarhus Universitet. Han har været rektor for UCL siden 2007 og var i perioden 2011-14 tillige formand for professionshøjskolernes rektorkollegium.

Han er formand for professionshøjskolernes uddannelsespolitiske udvalg, har beskæftiget sig med uddannelse og uddannelsespolitik i rigtig mange år og beklæder desuden adskillige bestyrelsesposter i uddannelsesverdnen.

 

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.