19. juni 2017 af Trine Riis-Hansen

UCL projekt skal udvikle feedbackkultur med 11 skoler

Et nyt projekt skal styrke viden og kompetencer i feedback på 11 jyske og fynske skoler.

Feedback styrker læring og refleksion

Projektet ”Udvikling af feedbackkultur med fokus på elevmotivation og professionelle læringsfællesskaber” skal hjælpe 11 skoler med at arbejde med feedback.

Feedback er et vigtigt element, fordi det giver et perspektiv på læring som en livslang proces. En stærk feedbackpraksis understøtter lærerens refleksive praksis og kritiske tænkning. Og feedback fremmer elevers læring og motivation.

UCL vil med projektet styrke deltagernes lyst, viden og kompetencer inden for feedback, elevmotivation og professionelle læringsfællesskaber. Målet for arbejdet med feedback er ikke blot et fælles pædagogiske sprog, men også et fællesskab om udvikling af lærernes fælles pædagogiske praksis.

11 jyske og fynske skoler deltager i projektet, der skal fremme elevmotivation og professionelle læringsfællesskaber.

Projektet rummer videndeling og erfaringer fra udlandet

Norge har med indsatsområdet Vurdering for læring mange erfaringer med feedback, skoler i Danmark kan blive inspireret og lære af.

Den norske og danske undervisningspraksis er tæt sammenlignelig, og det er derfor relevant at observere feedbackkultur i en norsk kontekst.

Med projektet ønsker UCL også, at kunne facilitere skoler til at deltage i regionale, nationale og internationale netværk med mulighed for ny inspiration, videndeling, perspektiv på egen praksis og dermed være en aktiv medspiller i skoleudviklingen.

Kontakt
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.