13. februar 2017 af Anna Sandal

UCL og TalentCampDK skal skabe udfordringer til talenter og højtbegavede elever

UCL har i samarbejde med TalentCampDK modtaget 1,7 mio. kr. fra Undervisningsministeriet til projekt TalentED, som vil give særligt kloge elever de bedste muligheder for at udvikle sig.

Skolereformen har klare mål for, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan, og at andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Der er derfor brug for at styrke undervisning – også for de allerdygtigste elever.

I det nye projekt TalentED vil der blive arbejdet på at skabe rammer for de højtbegavede børn, så de får mulighed for at realisere deres potentiale.

Det skal ske på mange niveauer: udvikling af redskaber til identifikation af højt begavede elever, efteruddannelse af de fagprofessionelle, tilpasning af undervisningsmiljøet og udvikling af undervisningsmaterialer.

Idenfikation af højtbegavede elever

Anders Friis, sekretariatsleder for TalentCampDK, pointerer, at projektet vil give et bedre blik for identifikation af elever med højt læringspotentiale, som underpræsterer i den almindelige undervisning og for, hvad omgivelserne kan gøre for at stimulere, at elevernes potentialer bliver udnyttet bedst muligt.

Inspiration og erfaringsudveksling i nationale og regionale netværk af skoleledere og talentvejledere skal være med til at skabe strategier for talentudvikling på de deltagende skoler.

TalentED trækker på erfaringer fra TalentCampDKs mentornetværk.

Udvikling af underviseres kompetencer

Intensive undervisningsforløb i skolen og udenfor skolen kan være en metode i talentarbejde. Her skabes en kultur, hvor det er “in” at arbejde intensivt med skoleopgaver, og elever med boglig interesse kan etablere faglige og sociale netværk.

I forbindelse med TalentED skal alle involverede have kendskab til og kunne udfordre talenter, højtbegavede og underydende elever. Derfor vil lærerne i udskolingen på projektskolerne samt undervisere på TalentCampDK få kurser om identifikation og undervisning af talentfulde elever, undervisningdifferentiering og faciltiering af læreprocesser.

Fakta om TalentED

Projektet vil omfatte lærere og elever over hele landet. 18 frie grundskoler med et samlet elevgrundlag på over 10.000 elever. 187 udskolingslærere, 36 ledere og talentvejledere samt campundervisere og mentorer vil i løbet af projektets tre år blive klædt på til at spotte, støtte og udvikle talenterne i grundskolen.

For yderligere oplysninger kontakt:

Pædagogisk konsulent Lars Clausen, UCL, lacl@ucl.dk

Projektleder Kirsten Kamstrup, UCL, kika@ucl.dk

Formand for TalentcampDK Henrik Frand-Madsen, hf@hpr.dk

Sekretariatsleder for TalentCampDK Anders Friis Frand-Madsen, andersfriisfm@gmail.com.

Kontakt
Søg og lån læremidler i informationssamlingen

Nem og hurtig indgang til at søge og låne læremidler online til inspiration og orientering. – Kræver login

Søg og lån i læremiddelsamlingerne på mitCFU

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.