13. september 2017 af Anna Sandal

UCL kan give kompetenceløft til erhvervsuddannelsesreform

Kompetenceudvikling kan designes i samarbejde mellem UCL og erhvervsskoler, så nye metoder og ny viden indarbejdes direkte i lærere og elevers hverdag.

Erhvervsskolereform giver muligheder og udfordringer

Erhvervsskolereformen giver nye muligheder og udfordringer for erhvervsskolernes ledelse, lærere i værksteder og undervisning.

Reformen vil skabe et kompetenceløft gennem gode læringsmiljøer og styrket didaktik på erhvervsskolerne, så eleverne får lettere ved at koble læring i skoleforløbet med virksomhedspraktikken.

De mange nye krav kalder på kompetenceudvikling for skolernes medarbejdere, og UCL kan i samarbejde med jer skræddersy forløb, hvor skolens medarbejdere udvikler undervisning, vejledning og skolemiljø.

Mulige temaer i skræddersyet udviklingsarbejde på erhvervsskolerne

På et skræddersyet forløb kan skolen arbejde med

 • praksisrettet, helhedsorienteret og projektorienteret tilrettelæggelse af undervisningen
 • at styrke anvendelsen af IT i undervisningen
 • undervisningsdifferentiering
 • bevægelse
 • transfer mellem skoleforløb og virksomhedspraktik
 • læringsstile
 • udvikling af gode læringsmiljøer på erhvervsskolen
 • styrkelse af det sociale aspekt
 • pædagogisk arbejde med tosprogede elever
 • andre mål og udfordringer for jeres skole.

Erfarne konsulenter har erhvervspædagogiske kompetencer

UCL rummer et korps af højtuddannede konsulenter med indsigt i erhvervsskolernes hverdag og stor erfaring i at

 • tilrettelægge uddannelsesforløb på arbejdspladsen
 • designe uddannelses- og udviklingsforløb, som indfrier skolenss ønsker og er funderet i nyeste viden om erhvervsskoler, unge og læreprocesser
 • designe forløb i former, som sikrer lokalt ejerskab til nye udviklingsinitiativer
 • facilitere udviklingsprocesser, som baserer sig på arbejdspladsens erfaringer.

Skræddersyet kompetenceudvikling hos jer?

Kontakt gerne UCL for drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe jer med de udfordringer i står over for.

Kontakt - korte forløb
Kontakt - længerevarende forløb
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.