1. september 2017 af Nina Skriver Dahl

UCL i nyt udviklingscenter for demensområdet

Viden om demens og udvikling af uddannelser og den praktiske hverdag skal sikre, at mennesker med demenssygdom kan leve trygge og værdige liv.

Handlekraftig alliance mellem uddannelser og udøvere

6 fynske kommuner plus Langeland og Ærø skrev 1. september under på, at de sammen med fynske uddannelsesinstitutioner og OK-Fonden vil dedikere betydelige ressourcer til at udvikle nye indsatser på demensområdet frem til mindst juli 2020.

UCL er organisatorisk krumtap for det unikke samarbejde på tværs af kommuner, uddannelsesinstitutioner og en erhvervsdrivende fond, der ifølge UCL-rektor Erik Knudsen er helt oplagt:

– Det giver nærmest uhørt god mening, at der foregår et såvel strategisk som praktisk samarbejde mellem uddannelserne, der uddanner og efteruddanner medarbejderne, og de institutioner og kommuner, som har ansvaret for borgernes velfærd.

8 kommuner, 3 fynske uddannelsesinstitutioner og OK-fonden skrev 1. september under på, at de sammen vil dedikere betydelige ressourcer til at udvikle nye indsatser på demensområdet.

Viden skal udvikles tæt på borgerne

Baggrunden for udviklingscentret er en fælles erkendelse af, hvor stor en udfordring det er at få viden til at virke i praksis:

Et udviklingscenter, der omfatter 8 kommuner, OK-Fonden og uddannelser er en betydelig styrkelse af kompetenceudviklingen på området.

– Vi skal udvikle viden om indsatser, der virker, i tæt samarbejde med de mennesker, pårørende og medarbejdere, som har demenssygdommen inde på livet til hverdag, siger Erik Knudsen.

Det er Birgitte Vølund, formand for Alzheimerforeningen, enig i:

– Et udviklingscenter, der omfatter 8 kommuner, OK-Fonden og uddannelser er en betydelig styrkelse af kompetenceudviklingen på området. Og at der samles og deles viden på tværs af kommunegrænser, er rigtig vigtigt for borgere med demens, så jo flere kommuner der er med, jo bedre.

UCL’s rolle i udviklingscentret

Vi har en stor interesse i, at såvel undervisere som studerende kommer med helt ind på udviklingsarenaen.

Med uddannelser til bl.a. sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, pædagog og socialrådgiver har UCL en stor andel i både grunduddannelse og videreuddannelse af medarbejdere til demensområdet.

Samarbejdet i udviklingscentret betyder, at UCL’s medarbejdere kommer til at udvikle eksempler på interaktion med praksis. Og der er stort potentiale i at opsamlet viden hurtigt kan komme i spil i uddannelser og praksis.

– Vi har en stor interesse i, at såvel undervisere som studerende kommer med helt ind på udviklingsarenaen og får både indsigt i praksis og mulighed for at bringe nye faglige metoder i brug, siger rektor Erik Knudsen.

UCL’s Afdeling for Anvendt Sundhedsforskning arbejder allerede på forskellige indsatser inden for demensområdet og har bl.a. stået for at oversætte et hollandsk værktøj til måling af livskvalitet for mennesker med demens til danske forhold.

Fakta om Udviklingscenter for Demensområdet

Målet er at udvikle og skabe sammenhæng mellem nye faglige løsninger og ny faglig viden for at understøtte, at mennesker med demenssygdom og deres pårørende får indsatser af højeste kvalitet.

Udviklingscenteret skal være en arena, hvor udvikling og praksis kan spille sammen om at udvikle praksisnær læring og indsatser til gavn for mennesker med demenssygdomme og deres pårørende.

Udviklingscenter for Demensområdet er et ligeværdigt samarbejde mellem parterne, og centerets opgaver har et fremadrettet og udviklingsorienteret fokus.

Til udviklingscentret knyttes en følgegruppe, hvor bl.a. forskellige brugergrupper får plads, så det sikres, at mennesker med demenssygdomme og deres familiers stemme bliver hørt.

De første aktiviteter i udviklingscentret sættes i gang allerede i efteråret og omfatter mennesker med demenssygdomme, pårørende, medarbejdere i plejesektoren og studerende.

Partnere i Udviklingscenter for Demensområdet

Følgende kommuner er med i udviklingscentret:

 • Assens Kommune
 • Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Langeland Kommune
 • Middelfart Kommune
 • Nordfyns Kommune
 • Svendborg Kommune
 • Odense Kommune
 • Ærø Kommune

Følgende 3 fynske uddannelsesinstitutioner er med:

 • Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Social- og Sundhedsskolen Fyn
 • University College Lillebælt

Desuden medvirker den erhvervsdrivende fond OK-Fonden, som bl.a. driver plejehjem for mennesker med demenssygdomme.

Kontakt
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.