5. maj 2017 af Carsten Pico

UCL-forskning skal øge livskvaliteten hos demente borgere

UCL er med i et nyt, ambitiøst forskningsprojekt med Svendborg Kommune og Social- og Sundhedsskolen Fyn. Målet er at sikre bedre omsorg og pleje for demente borgere.

Studerende vil bl.a. få mulighed for at indgå i praktikforløb og lave projektopgaver, hvor de stifter bekendtskab med forskningsprojektets forskellige delaktiviteter.

Over de kommende 4 år deltager UCL i et forskningssamarbejde, der skal sikre ny viden, som kan øge livskvaliteten hos de knap 90.000 danskere, der lever med demens.

Svendborg Kommune, Social og Sundhedsskolen Fyn og UCL er gået sammen om det ambitiøse forskningsprojekt, der tager udgangspunkt i den nye demensby i Svendborg.

UCL’s rektor Erik Knudsen ser store potentialer i samarbejdet – også for UCL’s medarbejdere og studerende.

– Vi har valgt aktionsforskning som en overordnet forskningstilgang. Det vil udvikle og kvalitetsforbedre praksis, samtidig med at vi udvikler praksisnær, forskningsbaseret viden, siger Erik Knudsen.

– Medarbejdere fra UCL vil blive inddraget i forskellige delprojekter, og studerende vil bl.a. få mulighed for at indgå i praktikforløb og lave projektopgaver, hvor de stifter bekendtskab med forskningsprojektets forskellige delaktiviteter, siger han.

Forskning sikrer optimalt samarbejde mellem faggrupper

Forskningsprojektet ser bl.a. på, hvordan man indenfor områder som faglige tilgange, friluftsliv og ernæring kan sætte ind og skabe øget livskvalitet hos demente.

Med det unikke samarbejde er vi med til at sikre, at den ny viden omsættes i praksis.

– Med det unikke samarbejde er vi med til at sikre, at den ny viden omsættes i praksis. Det betyder, at vi kan skabe de bedste rammer og den bedst mulige pleje for demente borgere – også i fremtiden, siger Hanne Ringgaard Møller, formand for Social- og sundhedsudvalget i Svendborg Kommune.

Også Mogens Kragh Andersen, direktør for Social og Sundhedsskolen på Fyn, ser positivt på samarbejdet. Han glæder sig over, at forskningen ser på, hvordan man opnår det optimale samspil mellem forskellige faggruppers faglige evner.

– Det sundhedsfaglige personale har den daglige kontakt med de demente borgere. Den viden de har igennem den kontakt, skal vi bruge i arbejdet med at sikre en bedre hverdag for de demente, siger Mogens Kragh Andersen.

Forskningssamarbejdet består af 4 delstudier

Forskningssamarbejdet mellem Svendborg Kommune og de sundhedsprofessionelle uddannelsesinstitutioner på Fyn løber over 4 år og består af 4 delstudier:

  • Kompetencer og neuropædagogik
  • Fysisk aktivitet og friluftsliv
  • Relationer og borgerinddragende samarbejde
  • Ernæring
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.