7. juli 2017 af Nina Skriver Dahl

UCL-forskning skal give ældre madlyst og trivsel

Næsten 5 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets måltidspulje skal bruges til at udvikle og tilbyde nye måltidsformer i ældreplejen i Middelfart Kommune. UCL leverer den nødvendige evalueringsforskning.

Fristelser skal være i øjenhøjde og i eget hjem

I de næste tre år skal måltidsprojektet under overskriften Fristelser i øjenhøjde forbedre den enkelte ældre borgers ernæringstilstand ved at udvikle og tilbyde nye måltidsløsninger, som giver borgeren lyst til og mulighed for at spise mere.

Det er det positive resultatet af en ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriets pulje Bedre mad til ældre til ældre i eget hjem, som blev indsendt 1. juni.

Projektet udføres i samarbejde mellem forskere, kommuner og Elbo-køkkenet, som leverer måltider til borgere i Middelfart, Kolding, Fredericia og Haderslev kommuner.

Ældre borgere i eget hjem skal opleve madglæde og trivsel i forbindelse med den mad som bringes ud af kommunen. Foto: Colourbox

Anvendt Sundhedsforskning er projektpartner

Poul Bruun, forskningschef ved UCL’s Afdeling for Anvendt Sundhedsforskning ser et stort potentiale i projektet, som gennem borgerinddragelse bl.a. skal få småtspisende ældre til at spise mere og få en bedre livskvalitet:

– Projektet skal udvikle nye løsninger med udgangspunkt i borgere og pårørendes behov og ønsker, der kan forbedre måltidsoplevelse og ernæringstilstand for ældre i eget hjem.

– Forskerne fra UCL og Erhvervsakademiet Lillebælt skal dels medvirke til at udvikle og kvalitetssikre de nye måltidstilbud til de ældre borgere i de involverede kommuner, dels evaluere de udviklede madtilbud.

Projektet fra start til slut

Aktiviteterne i projektet starter i september 2017 med en fokuseringsfase, som indhenter indsigter om udfordringer i den nuværende praksis og afdækker behov og ønsker til fremtidig madservice.

Herefter følger en idéfase, hvor borgerne inddrages, og der udvikles prototyper, som kan testes i et testmiljø for siden at blive afprøvet hos borgerne.

Endelig skal de testede koncepter implementeres i de deltagende kommuner og gerne udbredes til andre kommuner.

Kontakt
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.