31. januar 2018 af Anna Sandal

Sygehuse styrker indsatsen overfor pårørende

På to af landets sygehuse er der store forventninger til det nye diplommodul Familiefokuserede samtaler, som UCL starter til marts.

Pårørende er en vigtig ressource for den syge

Inden for sundhedssektoren er der stadig større opmærksomhed på pårørende. Sygdom påvirker ikke kun den syge, men rammer hele familien. Samtidig er pårørende en vigtig ressource for den syge.

Med forløbet får vores sygeplejersker kompetencer til at inddrage familierne på professionel vis

Med det afsæt begynder et nyt diplommodul i Familiefokuserede samtaler på University College Lillebælt til marts.

– På hjertemedicinsk afdeling tager flere af vores sygeplejersker allerede kurser i den familiefokuserede samtale. Med diplommodulet giver vi vores pårørende-indsats et yderligere løft, siger Anette Sørensen, oversygeplejerske, Hjertemedicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt.

Gavner både pårørende og patienter

Diplommodulet retter sig både mod sundhedspersonale på sygehuse og i den kommunale sektor. Målet er at give sygeplejersker teoretisk og praksisnær viden om, hvordan de synliggør, anerkender og styrker familiens samlede ressourcer.

– Vi skal ruste vores patienter til i størst muligt omfang at håndtere hverdagen med en sygdom. Det gør vi ved at inddrage familien og netværket og se på, hvilke ressourcer de har sammen, siger Anette Sørensen og fortsætter:

– Samtidig kan diplommodulet også give vores sygeplejersker kompetencer til at synliggøre muligheder for patienter uden det store netværk og dermed skabe bedre betingelser for dem.

OUH går også med

Sygeplejersker fra Hjertemedicinsk Afdeling på Odense Universitetshospital er også klar til diplommodulet.

– Den familiefokuserede samtale er et ekstra redskab til at håndtere patienter. De er ikke alene, og med forløbet får vores sygeplejersker kompetencer til at inddrage familierne på professionel vis, siger Anette Pedersen, ledende oversygeplejerske, Hjertemedicinsk Afdeling B, OUH.

– Det betyder ikke, at alle samtaler skal være familiefokuserede, men vi bliver i stand til at afdække ressourcerne i familien, uddyber hun.

Diplommodulet Familiefokuserede samtaler tager udgangspunkt i inddragelse af den syges pårørende.

Et skifte i blikket på patienten

Det nye diplommodul er resultat af et samarbejde mellem Syddansk Universitet og Dansk Selskab for Familiesygepleje. Her ser man diplommodulet som udtryk for en ny sundhedstænkning.

– Vi har i så mange år talt om ’patienten i fokus’, at vi har glemt, at patienten er en del af en større helhed. Jo bedre vi hjælper både patienten og dennes nærtstående, jo bedre virker vores patientindsats, så de bedst muligt kan håndtere og leve med fx en kronisk sygdom, siger Birte Østergaard, lektor og formand for Dansk Selskab for Familiesygepleje, SDU.

Diplommodulet giver fem klare kompetencer:

  • et teoretisk og videnskabeligt grundlag for at arbejde med familiefokuserede samtaler i praksis
  • forståelse for menneskers forskellige forestillinger om egen eller et familiemedlems sygdom
  • metoder til at kortlægge kompleksiteten i familiesituationer ved sygdom og funktionsnedsættelse
  • træning i at planlægge, gennemføre, vurdere og handle på grundlag af familiefokuserede samtaler
  • redskaber til at implementere familiefokuserede samtaler på din arbejdsplads.

Læs mere om diplommodulet Familiefokuserede samtaler.

Kontakt
×
Vi er fusioneret med Erhvervsakademiet Lillebælt
Hvorfor fusionerer vi?
Der opstår konstant nye muligheder og dilemmaer i en verden i forandring. Muligheder vi gerne vil være en del af, og dilemmaer vi på tværs af fagligheder skal være med til at løse.
Målet med fusionen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er at styrke uddannelsen af medarbejdere til fremtidens arbejdsmarked.
Ny hjemmeside
på vej
Vi er fusioneret med Erhvervsakademiet Lillebælt
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.