1. maj 2017 af Anna Sandal

Sygehus Lillebælt og UCL vinder på samarbejde om uddannelser

For Sygehus Lillebælt er det optimalt, at de sammen med UCL designer kompetenceudvikling til sygeplejerskerne.

På Sygehus Lillebælt fandt man for fem år siden opskriften på kompetenceudvikling.

I stedet for enkeltstående kurser og efteruddannelsesforløb for udvalgte grupper af sygeplejersker, fik sygehuset sammen med University College Lillebælt skabt en samlet og målrettet indsats.

– Fordelen ved samarbejdet er, at vi får kompetenceudvikling på diplomniveau, som tager afsæt i vores egen praksis og dermed er direkte målrettet arbejdet i klinikken, siger Bodil Winther, klinisk sygeplejespecialist, onkologisk afdeling, Vejle Sygehus

Uddannelser lavet i samarbejde mellem sygehus og UCL giver flere fordele

Tidligere afholdt Sygehus Lillebælt selv en række kurser, hvor sygeplejerskerne fik den fagrelevante viden. Men gennem tæt dialog med UCL har parterne fundet en ny vej, hvor Sygehus Lillebælt og UCL i samspil varetager uddannelsen.

Fordelen ved samarbejdet er, at vi får kompetenceudvikling på diplomniveau, som tager afsæt i vores egen praksis og dermed er direkte målrettet arbejdet i klinikken.

– For vores sygeplejersker har det den indlysende værdi, at de får uddannelsesforløb på diplomniveau, som de kan bruge i en samlet diplomuddannelse, siger Jannie Frølund, klinisk sygeplejespecialist, medicinsk afdeling, Vejle Sygehus og peger på en yderligere værdi for sygehuset:

– Som sygehus styrker vi vores kompetenceudvikling markant ved at udføre den sammen med UCL. Vi har specialviden, mens UCL har pædagogisk og didaktisk viden, som vores egne undervisere kan lære en masse af.

Et værdiskabende samarbejde

Sygeplejerskerne på Sygehus Lillebælt gennemfører blandt andet diplommoduler i kvalitet og kvalitetsudvikling, udvikling af den kliniske praksis og forandringsledelse. Også for UCL har samarbejdskonstruktionen stor værdi.

– Gennem samarbejdet får vi et indgående kendskab til den sygehusfaglige specialviden, og det styrker på alle planer vores evne til at skabe uddannelser, som rammer præcist ind i virkelighedens praksis, siger Peder Ohrt, UCL.

Læs mere om samarbejdet mellem Sygehus Lillebælt og UCL og udviklingen af det helt nye diplommodul ”Kvalitetsstyring og innovation – sygeplejefaglig dokumentation om og med patienten”.

Kontakt for mere information
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.