3. juli 2017 af Trine Riis-Hansen

Stor undersøgelse viser, at akademi- og diplomuddannelser styrker fagligheden

KORArapport: Medarbejdere, som har taget en akademi- eller diplomuddannelse, mestrer opgaver på jobbet på et højere niveau, end før de tog videreuddannelse.

Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, KORA, har gennemført en stor undersøgelse af, hvilke gevinster voksen- og efteruddannelse giver, og den styrkede faglighed er et væsentligt udbytte, dokumenterer KORA.

Videreuddannelse forbedrer færdigheder og karrieremuligheder

Mange tager en akademi- eller diplomuddannelse for at forbedre deres faglighed og karrieremuligheder. KORA, har med den nye rapport målt og dokumenteret effekten af at tage videreuddannelse.

Rapporten ”Effektevaluering af voksen- og efteruddannelsesindsatsen” konkluderer, at videreuddannelse øger fagligheden. Det betyder, at folk med en videreuddannelse i højere grad mestrer deres arbejdsopgaver og opgaver på et højere færdighedsniveau, når de har gennemført videreuddannelsen.

Undersøgelsen viser også, at de, der tager en videreuddannelse, bliver mere mobile på arbejdsmarkedet. Med en akademi- eller diplomuddannelse stiger deltagernes færdighedsniveau, og de rykker derfor ofte til et højere jobniveau.

KORA har undersøgt, hvad videreuddannelse betyder for deltagere og arbejdsmarked.

Videreuddannelse reducerer sygedage

Videreuddannelse har en positiv effekt på sygefraværet, viser undersøgelsen også.

Deltagere på en videreuddannelse får meget ud af at lære noget nyt, og det kan være en af forklaringerne på de færre sygedage, vurderer KORA. Faglærte, der deltager på en videreuddannelse, er den gruppe med den største reduktion af sygedage.

Kilde: KORA

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.