3. oktober 2016 af Louise Lindholm Sørensen

Stor konference om vidensbaseret socialpolitik og praksis

Til november sætter Socialstyrelsen, KORA og UCL spot på styrkelse af en vidensbaseret socialpolitik og praksis.

Vidensbaserede løsninger på det sociale område er i disse år på dagsordenen.

En vidensbaseret socialpolitik er vigtig for at kanalisere samfundets ressourcer derhen, hvor de gør den største forskel for vores socialt udsatte borgere.Derfor har Socialstyrelsen, KORA og University College Lillebælt i samarbejde taget initiativ til konferencen ”Vidensbaseret socialpolitik og –praksis” den 15. november i Odense.

Konferencen retter sig mod ledere, udførende medarbejdere i kommunerne og på sociale tilbud, undervisere, studerende samt andre med interesse for feltet.

asylgade-2015_2054-1

Til november bliver ledere og medarbejdere i kommuner og på sociale tilbud klogere på, hvordan de kan levere vidensbaserede løsninger i sociale indsatser.

Tre centrale parter

At det er Socialstyrelsen, KORA og UCL, som står sammen om konferencen, er ingen tilfældighed. Målet er nemlig, at der fra tre perspektiver – det nationale, det kommunale og uddannelsesmæssigt – bliver arbejdet på at finde en fælles retning for den vidensbaserede socialpolitik.

Socialstyrelsen siger om fremtidens opgave:

– En vidensbaseret praksis er vigtig, fordi vi skylder vores udsatte borgere at arbejde systematisk og målrettet hen mod, at de kan indfri deres potentialer bedst muligt. Vi skal understøtte udviklingen og implementeringen af effektive sociale indsatser, der gør en forskel for borgerne, siger Cathrine Lindberg Bak, vicedirektør, Socialstyrelsen.

Inspiration med hjem

I et større samfundsperspektiv tjener konferencen også et vigtigt formål.

– En vidensbaseret socialpolitik er vigtig for at kanalisere samfundets ressourcer derhen, hvor de gør den største forskel for vores socialt udsatte borgere, fremhæver Cathrine Lindberg Bak.

Konferencen byder både på oplæg og workshops, hvor deltagerne får inspiration og konkrete redskaber at tage med hjem.

Læs mere om konferencen Vidensbaseret socialpolitik og –praksis

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.