25. november 2016 af Carsten Pico

Stor interesse for at blive lærer

Læreruddannelsen i Jelling tilbyder for første gang, at du kan starte på uddannelsen allerede til februar. Det er et populært tiltag – især blandt de unge.

Vi valgte at satse på vinterstart, fordi mange unge ser en fordel i at kunne begynde en uddannelse i februar.

– Vi skal nogle år tilbage for at finde en så stor interesse for at læse til lærer i Jelling, som vi oplever lige nu, siger Annette Falk, uddannelseschef for Lærer- og Pædagoguddannelsen i Jelling.

– 2016 ser i den grad ud til at blive et flot år for Læreruddannelsen i Jelling, siger hun.

Reaktionen kommer godt en uge før, der er frist for at søge om optagelse på Læreruddannelsen i Jelling fra februar.

– Det er første gang, vi kører med vinteroptag. Vores mål var at kunne starte et hold med 25 studerende og selvfølgelig gerne flere. Allerede her godt en uge før ansøgningsfristen 1. december har vi 25 ansøgere, siger Annette Falk.

– Det er enormt positivt. Ikke mindst set i lyset af den eksplosive fremgang vi oplevede i forbindelse med den traditionelle ansøgningsrunde før sommer, siger hun.

-ucl-laereruddannelsen-jelling-januar-2016

Torsdag den 1. december er sidste frist for at søge om optagelse på Læreruddannelsen i Jelling fra februar 2017.

Unge tager godt imod det fleksible tilbud

Det er især unge, der har taget det nye tilbud om vinterstart til sig. 60 procent af ansøgerne er mellem 18 og 25 år.

– Det viser, at vi har set rigtigt med det her tilbud, siger Annette Falk.

– Vi valgte at satse på vinterstart, fordi vi vurderede, at mange unge ville se en fordel i allerede at kunne begynde en uddannelse i februar. Det passer perfekt til de unge, der efter gymnasiet gerne vil bruge et halvt års tid på et højskole- eller udlandsophold, siger uddannelseschefen.

– Hvis du ikke ønsker et helt sabbatår efter gymnasiet, eller vil skifte fra en anden videregående uddannelse, er vores tilbud om vinterstart også en stor hjælp for mange, der gerne vil hurtigt i gang med en læreruddannelse, siger Annette Falk.

Der er behov for flere uddannede lærere

Jeg er pavestolt over, at det her viser, at vi er et attraktivt uddannelsessted.

Den store søgning til læreruddannelsen glæder ekstra meget i en tid, hvor mange kommuner i regionen efterspørger uddannede lærere.

– Det her viser, at vi som uddannelsesinstitution kan leve op til vores forsyningspligt. Det er altafgørende, at vi kan det. Både for vores egen skyld, men i særdeleshed også for skolerne, børnene og samfundets skyld, siger læreruddannelsens uddannelseschef.

– Når det så er sagt, vil jeg da ikke lægge skjul på, at jeg er pavestolt over, at det her også viser, at vi er et attraktivt uddannelsessted. Der er lavet et enormt stort stykke arbejde det seneste år for at etablere flere fleksible tilbud, så vi kan tiltrække flere ansøgere. Det arbejde er vi kommet i mål med takket være en kæmpe arbejdsindsats fra medarbejderne, siger Annette Falk.

Sidste frist for at søge om optagelse på Læreruddannelsen i Jelling fra februar 2017 er den 1. december.

Læreruddannelsen

Længde: 4 år

Praktik: 18 uger

SU: Ja

Læs mere om læreruddannelsen.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.