13. juni 2018 af Anna Sandal

Spændende og anderledes historieundervisning venter eleverne efter sommerferien

Lærebøger vil blive suppleret med en mere aktiv og varieret undervisning med digitale læremidler og undervisning uden for skolens mure i lokalområdet og på kulturinstitutioner.

Lærere får videreuddannelse i historie

Knap 200 lærere i en række kommuner har selv været på skolebænken og står nu klar til at undervise eleverne på en mere spændende og anderledes måde efter sommerferien.

University College Lillebælt og HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling har skræddersyet et videreuddannelsesforløb, som giver lærere nye redskaber til at løfte historieundervisningen og gøre undervisningen langt mere levende og elevinddragende.

Det bedste for mig ved at have været på videreuddannelse er, at det har givet mig en større selvsikkerhed i forhold til at undervise i faget og vælge stof og emner ud.

Eleverne vil med de nyuddannede historielærere møde en mere problemorienteret undervisning med kildearbejde og nye opgavetyper i faget, der gør historie mere nærværende og vedkommende.

Tegneserier er nyt element i undervisningen

Historielærer, Janni Stentoft Pedersen fra Tingløkkeskolen i Odense Kommune fortæller: Det bedste for mig ved at have været på videreuddannelse er, at det har givet mig en større selvsikkerhed i forhold til at undervise i faget og vælge stof og emner ud. Og det har forandret min undervisning. Det jeg havde planlagt i årsplanen, har jeg ændret i løbet af uddannelsen, da jeg opdagede, at fokus lå forkert, og jeg kunne gøre noget andet end det, jeg troede, jeg skulle.

– Det, jeg har lært her, er, at der er alle muligheder for at have noget mere elevinddragelse og elevmedbestemmelse. Historieundervisningen er ikke bare at sidde og læse og svare på spørgsmål. Lige nu laver mine elever f.eks. en tegneserie og kommer dermed mere i spil i undervisningen, fortæller Janni Stentoft Pedersen.

Videreuddannelsen har givet lærerne indblik i nyeste viden om historiedidaktik, og forløbet har været en vekselvirkning mellem at tilegne sig den nye viden og komme tilbage i klassen og afprøve metoderne, hvor lærerne blev observeret og fik feedback på deres undervisning, så deres egen praksis blev koblet med den nye viden.

Elever trækker i arbejdstøjet

Målet med en mere aktiverende og elevinddragende undervisningsform er at sætte skub i elevernes evne til selv at undersøge historien, fordi det simpelthen gør det nemmere at se sig selv som en del af historien, og hvilken betydning det havde dengang, i dag og for fremtiden.

Eleverne skal opleve historieundervisningen på en helt anden og mere involverende måde, hvor læreren nok giver en ramme, men indenfor denne skal de selv undersøge, stille spørgsmål, analysere, undersøge og perspektivere.

Historielærerne får gennem projektet inspiration og konkrete ideer til, hvordan eleverne i højere grad kan blive inddraget i historieundervisningen (modelfoto).

Dorte Godsk, adjunkt fra HistorieLab og projektkoordinator, fortæller: – Det er fantastisk at opleve lærerenes begejstring over at have fået et nyt indblik i historiefaget og glæde sig til at gribe historieundervisningen an på en ny måde.

– Lærerne oplever selv en utrolig frisættelse, fordi de har fået blik for, at spillerummet i forhold til at planlægge og gennemføre en mere kreativ og varieret undervisning er langt større, end de troede, fortæller Dorte Godstk, og fortsætter:

– Så eleverne kan godt glæde sig til at møde lærere med en større faglig selvtillid og nye ideer til undervisningen.

A.P. Møller Fonden finansierer, UCL og HistorieLab tilrettelægger

Projekt Sammen om historie omfatter 200 lærere fra 86 skoler i 9 kommuner samt kulturinstitutioner i kommunerne. Projektet er støttet med 6.380.000 kroner af A.P. Møller Fondens Folkeskoledonation.

UCLs Videreuddannelse står sammen med HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling for kompetenceudviklingen.

Læs nyheden “86 skoler går sammen om historien”

Læs mere om projektet Sammen om historien

Fakta om Sammen om historie

Sammen om historie, som løber frem til 2019, giver lærerne undervisningskompetence i historiefaget og allerede uddannede historielærere kan få et løft af deres undervisningskompetencer og faglighed.

Sammen om historie er et led i regeringens målsætning om at 95 procent af undervisningstimerne i skolen skal varetages af undervisere med undervisningskompetence.

Projektet omfatter lærere i

  • Assens Kommune
  • Odense Kommune
  • Middelfart Kommune
  • Nyborg Kommune
  • Billund Kommune
  • Vejle Kommune
  • Fredericia Kommune
  • Kolding Kommune
  • Slagelse Kommune
×
Vi er fusioneret med Erhvervsakademiet Lillebælt
Hvorfor fusionerer vi?
Der opstår konstant nye muligheder og dilemmaer i en verden i forandring. Muligheder vi gerne vil være en del af, og dilemmaer vi på tværs af fagligheder skal være med til at løse.
Målet med fusionen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er at styrke uddannelsen af medarbejdere til fremtidens arbejdsmarked.
Ny hjemmeside
på vej
Vi er fusioneret med Erhvervsakademiet Lillebælt
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.